Požurnica radi započinjanja pregovora o kolektivnom ugovoru za HZZ

Požurnica radi započinjanja pregovora o kolektivnom ugovoru za HZZ

Naš znak: 110-1/03
U Zagrebu, 5. svibnja 2003.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Potpredsjednik, g. Goran Granić
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Ministar, gospodin Davorko Vidović
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ravnateljica, gđa Sanja Crnković-Pozaić

PREDMET: Pregovori radi potpisivanja kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje
– požurnica

Poštovani,

26. ožujka zatražili smo, sukladno odredbi članka 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, da se pristupi pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje. Naime, njime se propisuje, između ostalog, da će se njegovi potpisnici zalagati i rukovoditi načelom poticanja zaključivanja kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, te činjenici da je ovim kolektivnim ugovorom čitav niz pitanja (dnevni ili tjedni raspored radnog vremena, godišnji odmor, uvećanje plaće, plaća za rad s posebnim uvjetima, ostala materijalna prava) predviđeno utvrditi kolektivnim ugovorom za određenu djelatnost,.

S time u svezi potrebno je pokrenuti aktivnosti radi izrade protokola o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje, sukladno članku 84. Temeljnog KU.

Budući da nam do danas niste odgovorili na naše traženje, molimo Vas da to učinite u duhu razvijanja socijalnog partnerstva.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

O tome obavijest:

1. Ministarstvo rada i socijalne skrbi
– zamjenik ministra, g. Božo Žaja
– pomoćnica ministra, gđa Vera Babić
2. Ured za socijalno partnerstvo
Predstojnik, g. Vitomir Begović

Naš znak: 110-2/03
U Zagrebu, 16. lipnja 2003.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ravnateljica, gđa Sanja Crnković-Pozaić

PREDMET: Pregovori radi potpisivanja kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje
– požurnica

Poštovana gospođo Ravnateljice,

sukladno našim dopisima od 26. ožujka i 5. svibnja 2003.g., tražimo da se odmah započne s pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje. Naše traženje temeljimo na odredbi članka 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kojime se propisuje, između ostalog, da će se njegovi potpisnici zalagati i rukovoditi načelom poticanja zaključivanja kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, te činjenici da je ovim kolektivnim ugovorom čitav niz pitanja (dnevni ili tjedni raspored radnog vremena, godišnji odmor, uvećanje plaće, plaća za rad s posebnim uvjetima, ostala materijalna prava) predviđeno utvrditi kolektivnim ugovorom za određenu djelatnost.

S time u svezi potrebno je pokrenuti aktivnosti radi izrade protokola o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje, sukladno članku 84. Temeljnog KU.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas