PRAVA PROFESIONALNIH VATROGASACA

SINDIKAT TRAŽI KOLEKTIVNE PREGOVORE S VLADOM O MINIMALNIM MATERIJALNIM PRAVIMA VATROGASACA U SVIM JVP I UPOZORAVA NA PROTEK ROKOVA ZA DONOŠENJE PROPISA O PLAĆAMA PROFESIONALNIH VATROGASACA

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH danas je uputio upozorenje Glavnom vatrogasnom zapovjedniku i Vladi RH na to da su još 1. srpnja 2020. istekli svi rokovi propisani Zakonom o vatrogastvu (NN-125/2019) za donošenje pravilnika i uredbi, kojima se regulira radno pravni status profesionalnih vatrogasaca,  te se požuruje postupak donošenja klasifikacije postrojbi i koeficijenta složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca, kao i donošenje uredbe o uvećanjima koeficijenata složenosti poslova te visini dodatka za poslove s posebnim uvjetima rada profesionalnih vatrogasaca.

Nedonošenjem propisanih podzakonskih akata nastavlja se neizvjesnost u kojoj se nalaze članovi Sindikata – profesionalni vatrogasci još od izlaska javnih vatrogasnih postrojbi iz sustava MUP-a 2000. godine, otkada nemaju propisane koeficijente složenosti poslova, niti dodatke za otežane uvjete rada.

Hrvatska vatrogasna zajednica formirala je radnu grupu za izradu pravilnika u kojoj su i predstavnici SDLSN RH.  Međutim, ta grupa do danas nije niti počela s radom.

Sindikat navedene podzakonske akte smatra važnima i za kolektivno pregovaranje o pravima profesionalnih vatrogasaca, što bi po prirodi stvari trebalo uslijediti  nakon donošenja uredbi Vlade, te nakon klasifikacije postrojbi i utvrđenja koeficijenta složenosti poslova radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca , koje su u nadležnosti Glavnog vatrogasnog odnosno nakon o dodacima za posebne uvjete rada.

SDLSN RH, osim toga, od Vlade RH traži omogućavanje kolektivnog pregovaranja s Vladom RH o minimalnim pravima profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama, a s obzirom na to da se radi o osiguranju nužno potrebne javne djelatnosti, koja se prethodno obavljala kao državna služba, ustrojena unutar MUP-a RH, a sada se sukladno čl. 123. st. 2. Zakona o vatrogastvu u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, te je predviđeno da se osnovica za obračun plaća  utvrđuje kolektivnim ugovorom sklopljenim s jedinicom lokalne i područne (regionalne ) samouprave ,a ako se ne utvrdi tim kolektivnim ugovorom, primjenjuje se osnovica za izračun plaće državnih službenika i namještenika, dakle osnovica koju sa sindikatima državnih službi ugovara Vlada RH.

Sindikat je nezadovoljan novim zakonodavnim rješenjem kojim se kolektivno pregovaranje za javne vatrogasne postrojbe vodi isključivo na način da se pregovara pojedinačno za svaku javnu vatrogasnu postrojbu, te osim toga, predlaže i granske kolektivne pregovore, odnosno kolektivne pregovore za sve javne vatrogasne postrojbe u kojima bi sindikat s Vladom  ugovarao minimum prava profesionalnih vatrogasaca, što se zasad provodi primjenom odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.