PRAVNA DRŽAVA: Prevlast forme nad sadržajem

PRAVNA DRŽAVA Prevlast forme nad sadržajem

mehanizam2

(SDLSN, 3. veljače 2011.) Državna služba postala je lakmus papir stanja u hrvatskom društvu. Stanja u kojem složeni mehanizam trodiobe vlasti funkcionira savršeno, ali ne u korist pravde i građana.

sdlsn_www220Kotačići i zupčanici su dobro nauljeni, ali njihovo okretanje kao da ima svrhu omogućiti jedino da zupčanici ne zaribaju.
I dok je za izvršnu i zakonodavnu vlast teško očekivati da će jedna drugoj tražiti dlaku u jajetu, od neovisne sudbene vlasti ipak se očekuje više neovisnosti od politike.
Međutim, recentna sudska praksa pokazuje da sudstvo itekako vodi računa o tome da se ne zamjeri političkoj vlasti i ne možemo se oteti dojmu da se odluke koje donosi često temelje na probranim činjenicama i u tempiranom vremenskom slijedu prema unaprijed zadanom pravorijeku.
Naravno, takve su odluke savršeno zakonite, a u obrazloženju se navodi što sud može, a što ne može, no, jedino što se njima osigurava jesu dobri odnosi s izvršnom vlasti i politikom.
pravna_drzava_rubrika200_2Zašto imamo takav dojam, pokazat ćemo u seriji članaka i primjera sudskih, a zatim i odluka različitih državnih i “neovisnih” tijela, u kojima se pravnim ili subjektivnim razgraničenjem što se po mišljenju tih tijela može uzeti u obzir, a što ne, zapravo odlučuje o sudbini spora, na način da je forma zadovoljena, a pravda izigrana.
Danas objavljujemo prvi slučaj interesantne sudske prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske…
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH tražio je od Ustavnog suda RH 2008. godine ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbi o unutarnjem ustrojstvu više državnih tijela, zbog toga što nisu, suprotno Zakonu o Vladi RH, objavljivane u Narodnim novinama kao cjeloviti dokumenti, već djelomično, bez podataka o okvirnom broju potrebnih državnih službenika i namještenika.
Naime, do tada su državna tijela u uredbe ugrađivale formulaciju koja glasi “Okvirni broj državnih službenika i namještenika prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove uredbe i koja se ne objavljuje u Narodnim novinama“, iako Ustav RH, a niti Zakon o Vladi ne propisuju nikakav izuzetak, odnosno mogućnost da se određeni dio nekog propisa ne objavi, te stoga propis treba biti objavljen u cijelosti.

uredbe_nn

Ova je tužba za posljedicu imala da su se u Narodnim novinama počele objavljivati uredbe o unutarnjem ustrojstvu s podacima (tablicama) o okvirnom broju potrebnih državnih službenika i namještenika.
No, Ustavni sud do danas nije donio ni jednu odluku u kojoj je ocijenio da objavljivanje necjelovite (odnosno dijela) uredbe o unutarnjem ustrojstvu nije u skladu s Ustavom i zakonom, već je u jednom slučaju postupak obustavio, a u drugom prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odbacio.
Ustavni je sud tako postupio u slučaju Središnjeg državnog ureda za upravu i Ministarstva kulture, koji su donijeli nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu i objavili ih u Narodnim novinama u cjelini, zajedno s podacima o okvirnom broju državnih službenika i namještenika, a preostale četiri uredbe za koje je zatražena ocjena ustavnosti i zakonitosti još nisu stigle na red pa tako, npr., ni Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i njezine izmjene i dopune u kojima i dalje stoji formulacija “Novi okvirni broj državnih službenika i namještenika prikazan je u Tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe i koja se ne objavljuje u Narodnim novinama“.
Naravno, možda je baš slučaj htio da Ustavni sud razmatra uredbe koje su u međuvremenu prestale važiti, kao što će slučajnost možda opet odlučiti da i Uredba o unutarnjem ustrojstvu MZOŠ dođe pred ustavne suce tek kad se ispune uvjeti iz članka 32. Ustavnog zakona, kojim je propisano da će Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem odbaciti prijedlog kad ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.

Jer tako je vuk sit a koze na broju…

Pročitajte još…