Pravobraniteljica zaustavlja diskriminaciju: Ženama omogućiti ostanak na tržištu rada i nakon 61 godine

ODLUKA
Pravobraniteljica zaustavlja diskriminaciju: Ženama omogućiti ostanak na tržištu rada i nakon 61 godine

burza_nl140316

Autor: Gabrijela Galić
Odredba koja omogućava ženama raniji odlazak u mirovinu ne smije biti tumačena tako da se žene osiguranice dovodi u nepovoljniji položaj, upozorila je HZZ Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

(NOVI LIST, 14. ožujka 2016.) ZAGREB Žena koja ostane bez posla, a prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ima uvjete za raniji odlazak u mirovinu, može se prijaviti u registriranu nezaposlenost i ostvariti pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

novilist_hrProizlazi to iz odluke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koju je ta institucija dostavila Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) i prema kojoj bi državna burza trebala postupati. Naime, HZZ je u praksi odbijao zahtjeve za novčanom naknadom za vrijeme nezaposlenosti u slučajevima kada bi utvrdili da žena udovoljava uvjetima za starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju te bi tu ženu i brisali iz evidencije nezaposlenosti. “Radi se o dispozitivnim zakonskim odredbama koje, dakle, osiguranicama daju pravo koje mogu, ali i ne moraju iskoristiti”, navodi Pravobraniteljica u odluci koja je dostavljena HZZ-u i kojom se potvrđuje diskriminacija žena koje su u poziciji da odaberu raditi do 65 godina života (odnosno tražiti posao, ako ga izgube) ili iskoristiti mogućnost ranijeg umirovljenja.

Prijelazno razdoblje

Da su žene u prijelaznom razdoblju usklađivanja dobi za umirovljenje s muškarcima diskrimirane, Pravobraniteljicu je upozorio Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika. Zatražili su očitovanje u slučaju radnice kojoj je radni odnos prestao u svibnju prošle godine te se prijavila na burzu tražeći i naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Odbijena je jer je u trenutku otkaza stekla uvjete za starosnu mirovinu (lani je bila riječ o 61 godini i tri mjeseca života). HZZ uporište za tu odbijenicu ima u Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju, u kojem se među ostalim navodi da pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba “ako ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu”.

“Pravobraniteljica smatra da je ovakvim tumačenjem povrijeđeno pravo pritužiteljice na prijavu Zavodu kao nezaposlene osobe, te sva prava koja iz tog statusa proizlaze. Shodno tome, tužiteljici je uskraćena i svaka mogućnost daljnjeg pronalaska eventualnog zaposlenja”, stoji, među ostalim, u odluci Pravobraniteljice koja objašnjava kako je prijevremeni odlazak u mirovinu individualno pravo osiguranice i ne može se smatrati obaveznom odredbom koja se primjenjuje neovisno o volji same osiguranice, kako to HZZ tumači.

Zatraženo očitovanje

“Prema tome, odredba koja omogućava ženama raniji odlazak u mirovinu ne smije biti tumačena tako da se žene osiguranice dovodi u nepovoljniji položaj, odnosno diskriminirajući položaj u odnosu na muškarce osiguranike”, navodi Pravobraniteljica.

Stoga je HZZ-u dala preporuku da se u budućim postupanjima u istim ili sličnim slučajevima Zakon o mirovinskom osiguranju ne tumači kao prisilno pravo te da se ženama priznaju sva prava koja im pripadaju iz statusa nezaposlene osobe. HZZ Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova u roku od 30 dana treba dati očitovanje o postupanju u skladu s danim preporukama. To znači da bi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju uskoro mogao ići u izmjene kako se žene ne bi diskriminiralo. Istodobno, to znači da bi u ovoj godini, u slučaju da ostane bez posla, žena s navršenom 61 godinom i šest mjeseci života ostvarila prava koja proizlaze iz nezaposlenosti. Naravno, ako se sama ne odluči aktivirati mirovinu, nego ostati na tržištu i tražiti posao.

Pročitajte još…