Pravosudnim policajcima ponovno omogućeno napredovanje

ZATVORSKI SUSTAV
Pravosudnim policajcima ponovno omogućeno napredovanje

Uprava za zatvorski sustav svojim je uputama, po logici toplo-hladno, pravosudne policajce čas ohrabrivala na karijerni uzlet, a čas ih prizemljivala ako bi nasjeli na prethodnu uputu

(SDLSN, 9. lipnja 2017.) Pravosudnim policajcima – službenicima Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima ponovno je omogućeno napredovanje u službi postavljenjem u više zvanje, koje za sobom povlači viši koeficijent i plaću.

Tako, naime proizlazi iz upute Uprave za zatvorski sustav od 5. lipnja, u kojoj stoji: “Dana 23. siječnja 2017. godine dostavili smo vam uputu o postupanju sa molbama službenika za postavljenje u zvanje službenika Odjela osiguranja. Budući da su prestali razlozi zbog kojih je upućena, nalažemo da nadalje postupate na način koji će omogućiti postavljenje u zvanje službenika Odjela osiguranja, ako ispunjava uvjete”.
Najsvježija uputa zamijenila je uputu od 23. siječnja kojom su kaznena tijela upozorena “da je u postupku donošenje Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, a na temelju koje će se donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu za svako kazneno tijelo, te da “postoji potreba stalnog praćenja napredovanja službenika Odjela osiguranja i broja izvršitelja po pojedinom radnom mjestu. Slijedom navedenog upućujemo Vas da sve buduće molbe službenika osiguranja za postavljenje u zvanje dostavite Središnjem uredu uz Vaš negativan prijedlog koji ćete obrazložiti organizacijskim razlozima”.

Ova je pak uputa zamijenila onu od 7. prosinca 2016. godine kojom su isti adresati upozoreni “da je u postupku donošenje nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa na temelju kojeg će se donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa” pa se stoga kaznena tijela pozivaju da izvrše “detaljnu analizu temeljem koje ćete utvrditi koji službenici pravosudne policije ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita za više zvanje, putem oglasne ploče upoznati ih s mogućnošću napredovanja i eventualno ih motivirati na podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita za više zvanje, sve radi svrsishodnijeg utvrđivanja radnih mjesta Pravilnikom o unutarnjem redu,…”.
Uprava za zatvorski sustav ovim je uputama, po logici toplo-hladno, pravosudne policajce čas ohrabrivala na karijerni uzlet, a čas ih prizemljivala ako bi nasjeli na prethodnu uputu.
Najluđe je to što se u posljednjoj uputi navodi kako su prestali razlozi zbog kojih je upućena (donošenje Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa), premda ni uredba ni pravilnik nisu donijeti, iako su ih Vlada i Ministarstvo pravosuđa, sukladno članku 41. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave od 16. listopada 2016. godine trebali donijeti u roku od 60 (uredba) i daljnjih 30 (pravilnik) dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Donošenje ili ne donošenje uredbe i pravilnika ne bi smjeli biti prepreka za napredovanje u službeničkoj karijeri, posebice u državi u kojoj se državna tijela svako malo prekrajaju po mjeri trenutnih političkih partnera na vlasti, budući da Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima daje pravo pristupanja ispitu za neposredno više zvanje nakon što je pravosudni policajac u prethodnom zvanju proveo najmanje pet godina, odnosno četiri godine ukoliko je ocijenjen kao “naročito uspješan”.
Ovakvim izmišljenim razlozima za ograničavanje prava na napredovanje pripadnika pravosudne policije Uprava za zatvorski sustav ne samo da krši navedenu Uredbu, nego i njihovo pravo na napredovanje kao državnih službenika. S. Kuhar

Pročitajte još…