Predavanje zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalazi u izolaciji

Zagreb, 9. ožujka 2020. – Nastavno na aktualnu epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa (2019nCov), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obavijestio je javnost o postupku podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad za vrijeme samoizolacije.

Detalje potražite na:

Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji

Vezane vijesti:

Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa (2019nCov)

Važna obavijest:
Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo svakoga će dana do 15 sati na svojim mrežnim stranicama objaviti najnovija saznanja u vezi koronavirusa. Pratite obavijesti.