Predsjednik Odbora policije SDLSN od 1. prosinca sindikalac puno radno vrijeme

Predsjednik Odbora policije SDLSN od 1. prosinca sindikalac puno radno vrijeme

Mirko Boskovic - predsjednik Odbora Policije SDLSN
Mirko Boskovic – predsjednik Odbora Policije SDLSN

(SDLSN, 25. studenoga) Jučer donijetim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Mirku Boškoviću, sindikalnom povjereniku u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj, zaposlenom u Operativno-komunikacijskom centru policije na radnom mjestu voditelja smjene Centra, priznato je pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti za puno radno vrijeme. Ovime je proveden zaključak Odbora policije SDLSN od 26. kolovoza ove godine da se radi omogućavanja pravodobnog reagiranja na probleme s kojima se u svome radu susreću policijski službenici i njihovog bržeg rješavanja od MUP-a zatraži, sukladno članku 71. Kolektivnog ugovora, pravo na naknadu plaće za puno radno vrijeme za predsjednika Odbora, kako bi se mogao sasvim posvetiti svojim sindikalnim zadaćama. Sigurno je da će sada članovima Sindikata – policijskim službenicima biti na raspolaganju profesionalac koji se najbolje razumije u policijsku problematiku, a i profesionalna služba Sindikata imat će dragocjenu pomoć u smislu boljeg artikuliranja specifičnih interesa policijskih službenika.

Mirku Boškoviću želimo uspješan rad, a o njegovim rezultatima ovisit će i daljnja politika Sindikata glede profesionalizacije sindikalnih povjerenika sukladno Kolektivnom ugovoru.