PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA RH CRNIĆ: “Sudski sustav ne može funkcionirati bez sudskog osoblja”

PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA RH CRNIĆ: “Sudski sustav ne može funkcionirati bez sudskog osoblja”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN, 5. ožujka) Predsjednik SDLSN Ivica Ihas sa suradnicima jučer je razgovarao s predsjednikom Vrhovnog suda RH Ivicom Crnićem i tom prigodom ga izvjestio o neujednačenoj sudskoj praksi s kojom se susreću državni službenici i namještenici pri ostvarivanju materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, nedovoljnom vrednovanju kolektivnog ugovora od strane kao izvora prava od strane sudova, mogućnošću rasterećenja sudova postizanjem izvansudske nagodbe za božićnicu, dara za djecu i druga potraživanja službenika, te teškim materijalnim položajem sudskih službenika i namještenika. Ihas se zahvalio Crniću na zauzimanju za rješavanje neodgovarajućeg materijalnog položaja zaposlenika u pravosuđu izraženo na Općoj sjednici VSRH 27. veljače na kojoj je razmotren Prijedlog Državnog proračuna za 2004. godinu. Naime, u priopćenju sa sjednice navodi se kako “Opća sjednica ukazuje i na neodgovarajući materijalni položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika, te predlaže da Hrvatski sabor obveže Vladu Republike Hrvatske da razmotri pitanje plaća tih državnih službenika, ali i pitanje plaća u državnoj upravi u cijelosti. Sadašnje plaće ne stimuliraju sposobne da prihvate rad u državnoj upravi.“. Govoreći o statusu sudskih službenika i namještenika Ihas je rekao kako su oni potplaćeni, a iz istupa dužnosnika i političara o rješavanju problema u pravosuđu apostrofiraju se jedino suci, rekao je Ihas. Stoga smo zamolili  ministricu pravosuđa Vesnu Škare-Ožbolt da u svojim istupima naglašava i problem sudskog osoblja, budući da učinak sudova ne ovisi isključivo o sucima već je rezultat timskog rada, nastavio je Ihas, a njihov loš materijalni položaj pogoduje i pojavi korupcije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nenad Vuković, voditelj pravne službe Sindikata, istaknuo je ulogu Vrhovnog suda kao vrhovnog tijela koje osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana i kao takav razmatra aktualna pitanja sudske prakse i odlučuje o žalbama protiv odluka županijskih sudova donesenih u prvom stupnju. “Nažalost“, rekao je Vuković, “zbog neodgovarajuće zakonske regulative zaštita materijalnih prava iz kolektivnog ugovora dovedena je u pitanje, budući da se nakon presuda donijetih u prvom i drugom stupnju  ne može podići zahtjev za zaštitu zakonitosti“. Naime, Zakon o parničnom postupku omogućava pristup Vrhovnom sudu, kao kontroloru zakonitosti, samo ako je vrijednost spora visoka, pa tako dolazimo u nelogičnu situaciju da se u slučaju neujednačene sudske prakse Sindikat može obratiti jedino Europskom sudu za ljudska prava, zaključio je Vuković. “Apsurdno je da se zaštita zakonitosti u sporu koji je vrijedan 400 ili 1000 kuna, kao što je vrijednost sporova za božićnicu i dar za djecu, mora tražiti u Strassbourgu“, kazao je Vuković, predloživši da se i u takvim sporovima omogući pristup VSRHVrhovnom sudu, kad se uoči različita praksa nižih sudova, odnosno da se Državnom odvjetništvu dopusti reakcija zbog nejednakog postupanja sudova koja bi rezultirala angažiranjem Vrhovnog suda. Iako je Zakonom o praničnom postupku sucima županijskih sudova dana mogućnost da sami zatraže reviziju postupka i angažman Vrhovnog suda ukoliko uoče nejednako postupanje, oni to u pravilu ne čine, premda su svjesni činjenice da se na drugim županijskim sudovima u istome predmetu sudi drugačije. “Nije tajna da pojedini županijski sudovi odbijaju tužbe članova Sindikata za isplatu božićnice i dara za djecu iz 2000. godine“, izjavio je Vuković i dodao kako po tome ispada da državni službenici i namještenici u Istri mogu očekivati da će im sud priznati pravo iz kolektivnog ugovora, a oni u Bjelovaru ne, premda su građani iste državi s jedinstvenim pravnim sustavom i na njih se primjenjuje isti kolektivni ugovor.

Sindikalna strana upozorila je i na potpuni neuspjeh uvođenja obveze mirenja u Zakonu o parničnom postupku, budući da u tri mjeseca njegove primjene ni jedan postupak mirenja pokrenut pred općinskim državnim odvjetništvima od strane Sindikata nije rezultirao nagodbom.

Sindikat je razočaran i činjenicom da čak i Ustavni sud ne priznaje kolektivni ugovor, navodeći primjer rješenja Ustavnog suda koji je odbijajući zahtjev Sindikata za pokretanjem postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza zaključio kako je Vlada pri njenom donošenju poštovala odredbu Zakona o radu u kojoj se govori o obvezi neposredne primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru. Međutim, istovremeno je ocjenjeno kako odredba kolektivnog ugovora koja definira obvezu obavješćivanja i svjetovanja pri donošenju uredbe nije relevantna za cijeli slučaj, premda je iz njezinog sadržaja razvidno kako se Vlada nije pridržavala kolektivnog ugovora.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPredsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić naglasio je kako sudski sustav ne može funkcionirati bez sudskog osoblja, dodavši kako je status službenika i namještenika neriješen na razini cijele državne uprave. Crnić je rekao kako je o tome pisao premijeru Sanaderu, te dodao kako je borba protiv korupcije najučinkovitija ako uprava radi efikasno, budući da se tada eliminiraju i sami razlozi za korupciju.

Kolektivni ugovor je izvor prava i obveza“, rekao je Crnić, te se kao takav treba poštovati. Dodao je i kako je zadaća Vrhovnog suda ujednačavanje sudske prakse na konkretnim primjerima, te da u tom smislu Sud ne daje apstraktna mišljenja.

Obje strane razgovor su ocijenile kao koristan i sadržajan, konstatiravši kako se, budući da je od zadnjeg razgovora prošlo godinu dana, radi o dobroj praksi međusobnog informiranja.

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA RAZGOVARAO S PREDSJEDNIKOM VRHOVNOG SUDA O PROBLEMIMA SLUŽBENIKA

hina_logo

ZAGREB, 5. ožujka 2004. (Hina) – Sindikat državnih službenika i namještenika priopćio je danas da je izvijestio predsjednika Vrhovnog suda Ivicu Crnića o neujednačenoj sudskoj praksi za državne službenike i namještenike pri ostvarivanju materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, nedovoljnom sudskom vrednovanju kolektivnog ugovora, mogućnosti rasterećenja sudova postizanjem izvansudske nagodbe za božićnicu, dara za djecu i druga potraživanja službenika, te teškom materijalnom položaju sudskih službenika i namještenika. Predsjednik sindikata Ivica Ihas zahvalio je Crniću na zauzimanju za rješavanje neodgovarajućeg materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu budući da je na sjednici Vrhovnog suda 27. veljače ukazano na neodgovarajući materijalni položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika, te se Hrvatskom saboru predlaže da obveže Vladu da razmotri pitanje plaća državnih službenika, ali i pitanje plaća u državnoj upravi u cijelosti.
Govoreći o statusu sudskih službenika i namještenika, Ihas je rekao kako su oni potplaćeni, a iz istupa dužnosnika i političara o rješavanju problema u pravosuđu apostrofiraju se jedino suci.
Voditelj pravne službe sindikata Nenad Vuković upozorio je da je zbog neodgovarajuće zakonske regulative zaštita materijalnih prava iz kolektivnog ugovora dovedena u pitanje, budući da se nakon presuda donijetih u prvom i drugom stupnju ne može podići zahtjev za zaštitu zakonitosti. Zakon o parničnom postupku omogućava pristup Vrhovnom sudu samo ako je vrijednost spora visoka, pa tako dolazimo u nelogičnu situaciju da se u slučaju neujednačene sudske prakse sindikat može obratiti jedino Europskom sudu za ljudska prava, zaključio je Vuković. “Apsurdno je da se zaštita zakonitosti u sporu koji je vrijedan 400 ili 1.000 kuna, kao što je vrijednost sporova za božićnicu i dar za djecu, mora tražiti u Strasbourgu“, kazao je Vuković predloživši da se i u takvim sporovima omogući pristup Vrhovnom sudu. Iako je Zakonom o parničnom postupku sucima županijskih sudova dana mogućnost da sami zatraže reviziju postupka i angažman Vrhovnog suda ako uoče nejednako postupanje, oni to u pravilu ne čine, premda su svjesni činjenice da se na drugim županijskim sudovima u istome predmetu sudi drugačije. Sindikalna strana upozorila je i na potpuni neuspjeh uvođenja obveze mirenja u Zakonu o parničnom postupku, budući da u tri mjeseca njegove primjene ni jedan postupak mirenja pokrenut pred općinskim državnim odvjetništvima od strane sindikata nije rezultirao nagodbom. Sindikat je razočaran što čak i Ustavni sud ne priznaje kolektivni ugovor, navodeći primjer rješenja Ustavnog suda koji je odbijajući zahtjev sindikata za pokretanjem postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza zaključio kako je Vlada pri njenom donošenju poštovala odredbu Zakona o radu o obvezi neposredne primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru. Predsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić naglasio je kako sudski sustav ne može funkcionirati bez sudskog osoblja, dodavši kako je status službenika i namještenika neriješen na razini cijele državne uprave.
(Hina) pp/xmd ymd

Pročitajte još:
OPĆINSKI SUD U ZAGREBU: Muke po spisima