PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA: “Sram me je koliko se daje za pravosuđe”

PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA:
“Sram me je koliko se daje za pravosuđe”

hrvatin_gs291116

(GLAS SLAVONIJE, 29. studenoga 2016.) Saborski Odbor za pravosuđe u utorak je jednoglasno podupro izvješće predsjednika Vrhovnog suda Branka Hrvatina o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a Hrvatin je, upozoravajući na kontinuirano smanjivanje novca iz proračuna za pravosuđe, poručio kako ga je sram i iznositi te podatke.
gs_logo290509“Čak 83,21 posto ukupnih sredstava (1,01 milijarda kuna) išlo je na plaće i izdatke za zaposlene”, rekao je Hrvatin.
Kao primjer Hrvatin je naveo Županijski sud u Splitu, kojemu je u 2015., kao većem sudu, za edukaciju sudaca, službenika i savjetnika odobreno 19.000 kuna. Županijskome sudu u Zagrebu, kao najvećemu županijskom sudu, za sve grane sudaca prošle je godine odobreno samo 55.000 kuna, istaknuo je.
“To se najviše osjeti i odražava na edukaciji i stručnoj literaturi”, upozorio je Hrvatin i dodao kako bez stručnog usavršavanja nema ni autoriteta suda ni kvalitete.
S takvim se minimumom, istaknuo je, sudovi teško mogu pokrivati, a o brojčanim podatcima ga je, kako je rekao, sram i govoriti.
“U pravosuđu se već petu ili šestu godinu kontinuirano smanjuje proračun, a to će se odraziti i u 2017., ponajviše jer nam preostaju ključne aktivnosti kao što je digitalizacija pravosuđa. To će se u većini slučajeva financirati iz EU fondova, ali i proračun mora osigurati određena sredstva kojih mi u ovom trenutku nemamo”, rekla je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Maja Grubišin.
Pohvalila je kontinuirani rast učinkovitosti pravosuđa koji se, istaknula je, proteže i na 2016. godinu.

Manje neriješenih predmeta

Prema izvješću, tijekom 2015. zadržan je trend smanjenja broja predmeta koji su nedovršeni na kraju kalendarske godine, što je rezultat činjenice da je ponovno riješen veći broj predmeta od broja predmeta koji su primljeni 2015. Tako je ukupan broj neriješenih predmeta s 574.418 pao na 513.139, i to, promatrajući u strukturi, predmeti bez zemljišno-knjižnih i sudskih registara. Broj neriješenih predmeta manji je za 10,67 posto u odnosu prema 2014. godini, čime je ispunjena postavljena zadaća njihova daljnjeg smanjenja.