Predsjedništvo Udruge gradova o Zakonu o plaćama u lokalnoj samoupravi

Predsjedništvo Udruge gradova o Zakonu o plaćama u lokalnoj samoupravi

pug16_390

Na 16. sjednici Predsjedništva Udruge gradova održanoj u Zagrebu 8. rujna 2009. godine raspravljalo se o Prijedlogu zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

udruga_gradova_logo240Predsjednik Vojko Obersnel informirao je prisutne o svim aktivnostima koje je Udruga poduzela krajem srpnja kako Zakon ne bi bio donesen. Prijedlog zakona prihvaćen je u prvom čitanju i vraćen predlagatelju na pripremu Konačnog prijedloga za drugo čitanje, a Ministarstvo se do danas nije očitovalo o statusu Konačnog prijedloga, niti osnovalo radnu skupinu u kojoj bi sudjelovali predstavnici lokalnih vlasti.

Na sjednici Predsjedništva sudjelovao je i tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Siniša Kuhar, koji je iznio stavove Sindikata:

  • Prijedlog zakona je nepravedan jer jednu skupinu građana u gospodarskoj krizi višestruko opterećuje (u pojedinim jedinicama lokalni službenici već su pristali na smanjenje plaća, plaćaju krizni porez i sada bi im još plaće trebale pasti i do 50%) i izravno ugrožava životni standard 13.900 službenika i namještenika, te posredno 23.500 zaposlenih u ustanovama – proračunskim korisnicima i zaposlenima u trgovačkim društvima u vlasništvu JLS;
  • Prijedlog zakona je neprihvatljiv jer narušava pravo JLS na raspolaganje izvornim prihodima; ugrožava dosegnutu razinu kvalitete i učinkovitosti u JLS; stvara uvjete za odljev i negativnu selekciju kadrova;
    Prijedlog zakona ugrožava pravo zaposlenika na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje; onemogućava buduće pregovore o plaćama;
  • suprotan je zaključku GSV-a iz lipnja 2008. godine o postupnom usklađivanju plaća u javnoj upravi diferenciranim rastom po točno predviđenoj dinamici u trajanju od više godina, s ciljem da niti jednom službeniku plaća ne pada;
  • Prijedlog zakona ne predviđa prijelazni režim, niti zaštitne odredbe kada je u pitanju predviđeni pad plaća; ne upućuje na kolektivne ugovore, kao što je slučaj u odredbama drugih zakona i akata Vlade RH.

Kao reakciju na neprihvatljiv Prijedlog, Sindikat je pokrenuo postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti odredbe članka 80. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Dodatno je obavijestio Europsku federaciju sindikata javnih službi (EPSU) i Međunarodnu organizaciju rada o kršenju prava na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranja, a na temelju njihova dopisa EPSU je od Vlade RH zatražio izvještaj o sadržaju i razlozima za predlaganje spornog zakona. Zatražili su i sastanak s predsjednicom Vlade RH Jadrankom Kosor.

obersnel_pug15Predsjedništvo Udruge gradova zaključilo je da stav Udruge u ovom slučaju mora biti beskompromisan i da se moraju nastaviti sve aktivnosti kako Vlada RH ne bi na ovakav način određivala plaće u lokalnoj samoupravi, već eventualno ograničila udio u proračunu koji se izdvaja za plaće. Pohvalili su prijedlog Sindikata o Sporazumu o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada te zaključili da je to način na koji će se u konačnici, ukoliko Vlada RH ipak donese Zakon, najbolje iskazati neslaganje s donesenim rješenjem i osigurati dosadašnja razina kvalitete rada i učinkovitosti lokalne samouprave. Dogovoreno je da se ponovo zatraži sastanak s predsjednicom Vlade na kojem bi se ukazalo na negativne učinke Prijedloga, u prvom redu smanjenje prihoda i odljev kvalitetnog kadra u jedinicama lokalne samuprave.  Prihvaćen je i prijedlog da se suradnja dvije organizacije nastavi i ubuduće na strateškoj razini te poboljšanju uvjeta rada zaposlenika u lokalnoj samoupravi, a ne samo kao odgovor na loše reformske projekte.

Pročitajte još…