Predstavnici SDLSN i Ministarstva pravosuđa razgovarali o problemima u sustavu pravosuđa

Predstavnici SDLSN i Ministarstva pravosuđa razgovarali o problemima u sustavu pravosuđa

MPR_Piculjan110211_390

(SDLSN, 14. veljače 2011.) Predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH sastali su se 11. veljače 2011. godine s predstavnicima Ministarstva pravosuđa u svezi s pitanjima važnim za položaj službenika i namještenika u sustavu pravosuđa i zatvorskom sustavu.
Predsjednik Sindikata Boris Pleša ukazao je na neke probleme koji su zajednički svim državnim službenicima i namještenicima pa tako i onima u pravosuđu.

sdlsn_www220To su organizacija i provedba sistematskih pregleda sukladno članku 61. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, naglašavajući da nema sistemskog pristupa na državnoj razini pa se pojedini čelnici državnih tijela snalaze kako znaju i umiju te bi stoga dobrodošla informacija o tome kako se ova odredba Kolektivnog ugovora realizira u Ministarstvu pravosuđa.

Također je ukazao i na obvezu imenovanja povjerljivih savjetnika u pravosudnim tijelima, te položaj namještenika u sustavu pravosuđa.

Ovo posljednje posebno treba naglasiti s obzirom na činjenicu da se mijenja Zakon o državnim službenicima i da je namjera zakonodavca poslove namještenika privatizirati, čemu se Sindikat protivi jer smatra da bi se ti poslovi mogli obavljati na državnoj razini u okviru posebne uprave.
Posebno je naglašen problem državnih službenika u hrvatskom Podunavlju i njihovo pravo dodatka na plaću kao područje od posebne državne skrbi.

Jednima je uvećana plaća isplaćena, drugima dosuđena, ali neisplaćena, a od trećih država protuovrhama potražuje isplaćene iznose što je primjerom potvrdila i Ida Kuić, jedna od službenica iz Podunavlja.
Jasna Stilinović, predsjednica Odbora pravosudne policije i Iva Bolanča, pravnica u Sindikatu, iznijele su problem nejednakog postupanja glede visine dodatka na posebne uvjete rada službenicima koji rade na poslovima organiziranja i nadziranja rada zatvorenika i problem neisplate terenskog dodatka službenicima koji se upućuju na rad u druge zatvore i kaznionice.

MPR_Piculjan110211_2390

Sindikat smatra da se ujednačavanje postupanja prema službenicima može provesti odmah izmjenom pravomoćnih rješenja.

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Zoran Pičuljan i ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Branko Peran složili su se s potrebom ujednačavanja postupanja prema službenicima pa će u tome pravcu već naredni tjedan biti održan poseban sastanak u Upravi za zatvorski sustav s ravnateljem kako bi se pronašlo rješenje nastalog problema.
Darko Lesar, predsjednik Odbora pravosuđa, izložio je problem vrednovanja koeficijenata složenosti poslova za radna mjesta sudskih upisničara i zapisničara koji su premali s obzirom na povećanje obima posla za 30-40% zbog rada na e-zapisniku. Predlaže da se sudovima omogući obavljanje tih poslova uz prekovremeni rad.
Zoran Pičuljan obvezao se da će na sva traženja Sindikata, na koja danas nije bilo moguće dati odgovore ili tražene podatke, odgovore dostaviti u najkraćem mogućem roku.