Predstavnici SDLSN i Svjetske banke u Hrvatskoj razgovarali o reformi državne uprave

Predstavnici SDLSN i Svjetske banke u Hrvatskoj razgovarali o reformi državne uprave

sb_logo

(SDLSN, 1. srpnja 2009.) Predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Boris Pleša i Siniša Kuhar danas su u Uredu Svjetske banke u Zagrebu razgovarali s ekspertima zaduženim za područje reforme javne uprave Tonyjem Verheijenom i Renatom Šeparić.
Njih je naročito zanimalo stajalište Sindikata o tome kako se provodi Zakon o državnim službenicima, postoje li uvjeti za uvođenje sustava plaće po učinku u državnoj upravi te pojavi “cvjetanja” brojnih agencija koje preuzimaju dio poslova i ovlasti državnih tijela.

sdlsn_www220Razgovor je uslijedio nakon što su o tim pitanjima već dobili stajališta predstavnika Vlade pri čemu je potencirano pitanje nedonošenja Zakona o plaćama državnih službenika, navodnoj nepripremljenosti službeničkog sustava za prelazak na rad po učinku i opasnosti od usvajanja zakona o plaćama u takvim okolnostima.
Predsjednik SDLSN Boris Pleša i glavni tajnik Siniša Kuhar ponovili su sindikalna stajališta i primjedbe koja se odnose na to da primjena Zakona o državnim službenicima počiva na prevelikom broju podzakonskih akata, što Vladi daje izuzetno velike diskrecijske ovlasti u reguliranju rada državne uprave.
Istaknuli su da sindikat nije protiv plaće po učinku, ali i dodali da su sadašnja i prethodna Vlada imale i propustile priliku kroz sustav ocjenjivanja nagraditi službenike s natprosječnim rezultatima rada kroz odredbu Zakona o državnim službenicima i namještenicima koja je predviđala nagradu za uspješnost u radu u visini do tri prosječne plaće službenika. Međutim, niti Račanova, a niti sadašnja Vlada nisu nikad donijele uredbu kojom bi se to i omogućilo.

Boris Pleša

Zbog činjenice da sustav ocjenjivanja dosad nije imao konkretnog učinka izuzev povećanja dana godišnjeg odmora Sindikat smatra da bi prelazak na čisti sustav plaće po učinku bio kontraproduktivan, posebice stoga što Odbor za državnu službu kao šesteročlano tijelo koje u državnoj službi odlučuje o žalbama na ocjene, ali i ostala rješenja o pravima i obvezama službenika nije u stanju ispoštovati zakonom propisani standard o odlučivanju o žalbi u roku od 30 dana, tako da se danas na odluku Odbora ponekad čeka i više od godinu dana.

Također, recentna svjetska iskustva u uvođenju sustava plaće po učinku upozoravaju na negativne učinke koje može izazvati kao i na tendenciju da se kroz njega nagradi mali broj poslodavcu dragocjenih zaposlenika.
Zbog toga je SDLSN predložio da se pored ocjene učinkovitosti kao kriterij rasta plaće u Zakon o plaćama državnih službenika ugradi i promicanje temeljem radnog iskustva.
To bi značilo da poslodavac može kroz najviše ocjene promaknuti u roku od jedne ili dvije godine službenike s natprosječnim rezultatima rada, ali se onim službenicima sa zadovoljavajućim radnim učinkom garantira rast plaće po isteku ocjenskog razdoblja od pet godina.
Time bi se prosječni službenici zaštitili od mogućnosti da im poslodavac davanjem dvije ocjene “zadovoljava” u ocjenski niz od pet godina zapriječi rast plaće za cijelih 10 godina, ali i mogućnost intervencije u masu za plaće državnih službenika kroz dirigirano i arbitrarno ocjenjivanje.
Sindikat smatra da bi se time omogućilo nagrađivanje najboljih službenika kojima bi plaća mogla rasti po stopi od tri posto godišnje temeljem ocjene, državna služba učinila atraktivnom, spriječio odljev kadrova i istovremeno omogućio postupan prijelaz na sustav plaće po učinku i spriječile moguće negativne posljedice nedovoljno objektiviziranog i transparentnog sustava ocjenjivanja.
Pri tome su naglasili kako nije logično da se radno iskustvo vrednuje samo kod rasporeda na odgovarajuće radno mjesto, a da zatim potpuno iščezne kao faktor rasta plaće.
Pojava “cvjetanja” agencija, odnosno, kako je to rekao predstavnik Svjetske banke “mushrooming” (kod nas bi se reklo “niču kao gljive poslije kiše”) za Sindikat je pojava koja, u slučaju kad agencija osim poslova preuzima i ljude iz državnih tijela, često znači i veću plaću od one u državnoj službi.