Predstavnici SDLSN kod ministrice financija Martine Dalić

dalic_vj100211

Predstavnici SDLSN kod ministrice financija Martine Dalić

Dalic_MFIN390

Ministrica financija Martina Dalić i državni tajnik Zvonko Šakić

Sindikat će od Ministarstva financija zatražiti proračunski nadzor nad sredstvima koja se u državnim tijelima troše na vanjske suradnike i pomoćno-tehničke poslove

sdlsn_www220(SDLSN, 10. veljače 2011.) Predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH sastali su se jučer poslijepodne s novom ministricom financija Martinom Dalić.
Povod sastanku bio je nedonošenje posebne uredbe o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta, dodacima na uvjete rada, kriterijima i dodacima za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave, koju je Vlada, sukladno Zakonu o carinskoj službi, trebala donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, tj. početkom 2010. godine.
Predsjednik Odbora carine SDLSN, Mijo Adamčević, upozorio je pri tome i na nelogičnosti u sistematiziranju i vrednovanju pojedinih radnih mjesta carinika, zbog čega je došlo i do različitih plaća za poslove iste složenosti i stručne spreme.
Ministrica Dalić je prihvatila prijedlog SDLSN da se izvrši usporedna analiza radnih mjesta unutar Carinske uprave kako bi se otklonile eventualne neujednačenosti u plaćama unutar iste kategorije radnih mjesta, ali i upozorila kako se u ovom trenutku teško može očekivati donošenje nove uredbe o plaćama te predložila da se pitanje plaća službenika Carinske uprave razmotri unutar radne skupine kojoj je cilj utvrditi dugoročnu strategiju razvoja carinske službe.

Dalic_MFIN390_2

Predsjednik SDLSN Boris Pleša i predstavnici Odbora carine sindikata Mijo Adamčević i Jadranka Posavec

Glavni tajnik SDLSN Siniša Kuhar rekao je kako je Sindikat zbog učestale prakse kašnjenja i nedonošenja propisa za provedbu zakona uputio Hrvatskom saboru prijedlog izmjene saborskog poslovnika, kojim bi se propisala obveza izvješćivanja Sabora o neizvršenim obvezama koje proistječu iz pojedinih zakona te obveza Hrvatskog sabora o raspravi stanja na području primjene zakona zbog nedonošenja provedbenih propisa.
Također, zapitao se kako je uopće moguće razmatrati zakone koji ne sadrže ocjenu i izvore potrebnih sredstava za njihovo provođenje, budući da oni ovise o provedbenim propisima, a ne samom zakonu koji se predlaže.
Kuhar je upozorio i na fiskalnu nedisciplinu državnih tijela pri angažiranju vanjskih pružatelja usluga, odnosno broju sklopljenih ugovora o djelu koji premašuje ograničenje od dva posto mase za plaće državnog tijela.
Sindikat smatra i da je angažiranje privatnih tvrtki za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova u državnim tijelima suprotno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o sustavu državne uprave kojima su ti poslovi u državnim tijelima povjereni namještenicima, a vanjskim se pružateljima usluga mogu povjeriti isključivo temeljem ugovora o djelu koji se sklapa s fizičkim, a ne pravnim osobama i uz poštivanje ograničenja od dva posto mase za plaće namijenjenom za plaćanje takvih usluga.
Zbog svega ovoga Sindikat će od Ministarstva financija zatražiti proračunski nadzor nad sredstvima koja se u državnim tijelima troše na vanjske suradnike i pomoćno-tehničke poslove.