Predstavnici SDLSN s regionalnim direktorom MOR-a Markom Levinom o slobodi sindikalnog organiziranja

Predstavnici SDLSN s regionalnim direktorom MOR-a Markom Levinom o slobodi sindikalnog organiziranja

Levin_Mark230909_390

(SDLSN, 24. rujna 2009.) Predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske razgovarali su jučer s regionalnim direktorom Međunarodne organizacije rada za središnju i istočnu Europu Markom Levinom i višom savjetnicom za radničke aktivnosti Svetlom Shekerdjievom o implikacijama prijedloga Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi po pravo na sindikalno organiziranje na razini lokalne samouprave.

sdlsn_www220Povod sastanku bilo je pismo SDLSN upućeno MOR-u u svezi sa stajalištem Sindikata prema kojem ovaj zakonski prijedlog ograničava slobodu sindikalnog organiziranja u lokalnoj samoupravi, budući da iz procesa kolektivnog pregovaranja o osnovici za plaće lokalnih službenika isključuje njihove sindikalne predstavnike.
Kao odgovor na zahtjev SDLSN, Mark Levin je predstavnicima Sindikata objasnio formalni postupak podnošenja prigovora protiv ograničavanja slobode udruživanja. Nakon zaprimanja Vladina očitovanja, prigovor će biti podnesen Odboru za slobodu udruživanja MOR-a koji će Vladi dati svoje preporuke.
Predsjednik SDLSN, Boris Pleša, gostima se zahvalio na mogućnosti izravnog informiranja predstavnika MOR-a o zabrinutosti Sindikata u svezi sa slobodom sindikalnog organiziranja u lokalnoj samoupravi u Republici Hrvatskoj, kao i detaljnim uputama o pokretanju postupka traženja očitovanja MOR-a u konkretnom slučaju i izvijestio ga da će Sindikat daljnje akcije uskladiti s dobivenim informacijama.