Predstavnici SDLSN sa zastupnikom Krešimirom Čosićem o državnim službenicima i namještenicima u MORH i OSRH

Predstavnici SDLSN sa zastupnikom Krešimirom Čosićem o državnim službenicima i namještenicima u MORH i OSRH

Sindikalni povjerenik u OSRH Vjekoslav Majnarić i predsjednik SDLSN Boris Pleša u razgovoru sa saborskim zastupnikom Krešimirom Čosićem
Sindikalni povjerenik u OSRH Vjekoslav Majnarić i predsjednik SDLSN Boris Pleša u razgovoru sa saborskim zastupnikom Krešimirom Čosićem

(SDLSN, 16. listopada 2008.) Jučer je u Hrvatskom saboru, u Klubu zastupnika HDZ-a, predstavnike Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH primio saborski zastupnik Krešimir Čosić.
Čosić je kao general pukovnik u mirovini pokazao naročiti interes za temu sastanka – položaj državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH u procesu preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske.

sdlsn_www220Inicijator sastanka i sindikalni povjerenik SDLSN u OSRH Vjekoslav Majnarić zastupniku Čosiću je skrenuo pozornost na izuzetan doprinos civilne sastavnice u razvoju Oružanih snaga te ukazao na potrebu sustavne skrbi o službenicima i namještenicima te potrebu ugrađivanja zaštitnih odredbi u Zakon o službi u OSRH kojima bi se u procesu smanjivanja broja pripadnika Oružanih snaga vodilo računa o njihovom statusu, budući da se, u najvećem dijelu, radi o dragovoljcima i braniteljima Domovinskog rata.
Čosić je istaknuo osobna pozitivna iskustva s civilnim sektorom u vojsci i podržao napore SDLSN na području zaštite prava državnih službenika i namještenika te predložio da se moguća zakonska rješenja rasprave na saborskim odborima za zakonodavstvo i obranu, kao i da se u njihovu izradu uključe i predstavnici Sindikata.