Predstavnici sindikata javnih službi zaključili sporazum o plaćama

sporazum_prislin260309

Nakon zaključenog Sporazuma Vlade sa sindikatima državnih službi o reguliranju osnovice za obračun plaća od 1. travnja 2009. godine i daljnjem načinu primjene osnovice za obračun plaća iz siječnja ove godine, danas su predstavnici sindikata zaposlenih u javnim službama; Sindikata u Hrvatskom mirovinskom osiguranju i Sindikata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje također zaključili Sporazum s Vladom RH kojim su ugovorili da će se od 1. travnja 2009. godine primjenjivati osnovica za obračun plaća iz 2008. godine.
U ime Vlade RH Sporazume je potpisala Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade, a u ime Sindikata zaposlenih u hrvatskom mirovinskom osiguranju predsjednik Marijan Prišlin, a u ime zaposlenih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Boris Pleša.
Sporazumom je utvrđeno da će se u trenutku službene objave rasta realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja, automatski početi primjenjivati osnovica za obračun plaća iz siječnja 2009. godine.
Sporazumom je Vlada RH preuzela obvezu da nakon smanjenja osnovice od 1. travnja 2009. godine neće smanjivati osnovicu do kraja ove godine za obračun plaća za službenike i namještenike u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.