Predstojnica županijskog ureda državne uprave Belec razgovarala sa sindikalnim povjerenicima

Predstojnica županijskog ureda državne uprave Belec razgovarala sa sindikalnim povjerenicima

(SDLSN, 1. ožujka) Dana 28. veljače u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu održan je sastanak predstojnice  Katarine Belec s povjerenicima sindikalnih podružnica koje djeluju u sedam ispostava  toga ureda na područja cijele županije i središnjici. Sastanku su s poslodavčeve strane nazočili i zamjenica predstojnice gđa. Jagoda Botički, te svi pomoćnici, a osnovna tema sastanka je bila primjena Kolektivnog ugovora u praksi.

negotiationtableSindikalna strana koju je vodio županijski povjerenik Zoran Perović na samom je početku iznijela stav da je najveća vrijednost ovog sastanka uspostava trajnog dijaloga i razmjena mišljenja o svim pitanjima s kojima se obje strane susreću u svakodnevnom radu. Zajednički je konstatirano da u tom smislu nije postojala dovoljna komunikacija, što u budućnosti treba  popraviti. Sindikalci su  problematičnim ocijenili i radne uvjete u tijelima državne uprave koji su ispod prosječne razine, premda državna uprava obavlja najveći opseg poslova u upravnim djelatnostima (više od 2/3). U tom smislu je traženo da i lokalna samouprava pokaže više razumjevanja, kako bi se građanima omogućilo da na najbrži i najkvalitetniji način rješavaju svoje potrebe u upravnim tijelima, te ukazano na neke pozitivne primjere. Posebno kritičnim je ocijenjeno stanje plaća u državnoj upravi, zbog čega dolazi do negativne selekcije i odljeva stručnih kadrova u profitabilnije djelatnosti, ali i ukazano na potrebu pažljivijeg i primjerenijeg  odnosa prema postojećim zaposlenicima, kako se ne bi stvarale dodatne frustracije i nezadovoljstvo.

U živoj i otvorenoj raspravi obje su strane dodaknule mnoga načelna, ali i konkretna pitanja iz pojedinih sredina, te ocjenili su ovakve i slične razmjene mišljenja najbolji način za pravovremeno i učinkovito djelovanje u otklanjanju svih problematičnih situacija, te da takvu praksu treba nastaviti. Predviđeni su i neki oblici konkretne suradnje u budućnosti, a dogovoreno je da će se zaključci s ovog sastanka uputiti u pisanom obliku svim sudionicima sastanka, te posebno voditeljima ispostava i drugim rukovodećim djelatnicima kako bi se kvaliteta uspostavljenog  dijaloga ostvarila na svim razinama u neposrednom radnom okruženju. Na kraju sastanka je sa zadovoljstvom konstatirano da se poštovanje individualnih zaposleničkih prava zaposenika predviđenih Kolektivnim ugovorom u ovoj sredini ostvaruje u cijelosti i bez problema, te da kvalitetu tog odnosa treba prenijeti i na sve ostale sadržaje međusobne suradnje.