PREGOVORI VLADE I SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI U SJENI MMF-a

PREGOVORI VLADE I SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI U SJENI MMF-a

Predstavnici Ureda za socijalno partnerstvo i sindikata državnih službi u očekivanju ovlaštenih pregovarača (čitaj "Nike Raiča")
Predstavnici Ureda za socijalno partnerstvo i sindikata državnih službi u očekivanju ovlaštenih pregovarača (čitaj “Nike Raiča”)

(SDLSN, 25. svibnja) Na danas održanom sastanku pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi na Markovom trgu dvije strane usuglasile su preostale odredbe prijedloga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, uz prethodno izjašnjavanje pomoćnika ministra financija Nike Raiča o pojedinim odredbama kojima se utvrđuju nove financijske obveze Vlade.

Niko Raič je odbijanje nekih sindikalnih zahtjeva obrazložio smanjenjem PDV-a. Hoće li do njega doći nakon protivljenja MMF-a?
Niko Raič je odbijanje nekih sindikalnih zahtjeva obrazložio smanjenjem PDV-a. Hoće li do njega doći nakon protivljenja MMF-a?

Financijaša Niku pregovarački odbori čekali su dvadesetak minuta, ali je on sporost u dolasku nadoknadio brzim odrađivanjem misije zbog koje je došao. Neke je odredbe predloženog kolektivnog ugovora okvalificirao kao one o kojima se može razgovarati ili čak prihvatljivima, a neke je glatko odbio kao prevelike financijske obveze. Odbijanje je obrazložio, između ostalog i najavljenim smanjenjem stope PDV-a. Međutim, ovo je obrazloženje dobilo prilično šuplji prizvuk nakon vijesti o neslaganju MMF-a sa smanjenjem PDV-a. Budući da u Hrvatskoj postoji snažna tradicija prihvaćanja naloga MMF-a ne sumnjamo da će i ovom zahtjevu biti udovoljeno.

Kako je Niko brzo došao tako je brzo i otišao pa su pregovarački odbori još jednom utvrdili gradivo prelaskom i daljnjim usuglašavanjem odredbi koje su za Vladu prihvatljive.

Nakon što se o tako sročenom tekstu očituje Vlada, može se očekivati potpisivanje novog kolektivnog ugovora s više ili manje poboljšanja u odnosu na postojeći.

Nadamo se da prije potpisivanja suglasnost ne mora dati i MMF…