Prenosimo iz medija

mlakar_vl240211

Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koje je jučer usvojila Vlada RH narušavaju se dostignuti službenički standardi, a poslodavcu daje dozvola za odstrel nepoćudnih službenika temeljem diskrecijske ocjene, smatraju u Sindikatu lokalnih službenika i namještenika RH Sindikati također navode kako se ministar uprave, Davorin Mlakar, koji je javno rekao kako su u državnoj upravi ostali još samo oni koji se nisu vl_logo180909uspjeli prodati na tržištu rada, svojim se prijedlogom zakona pobrinuo da se budući službenici ne izabiru između onih koji su pokazali najbolje rezultate na testiranju i intervjuu, već između svih koji su tijekom provedbe javnih natječaja zadovoljili.

Uvođenje mogućnosti izvanrednog otkaza temeljem diskrecijske ocjene i dva upozorenja poslodavca, u stvarnosti znači ignoriranje sustava lakih i teških povreda službene dužnosti, službeničkih sudova i sankcija koje izriču, upozoravaju sindikalisti.

Kad bi njegova šefica pobrojala što sve nije učinio za svog mandata, ministar Mlakar prvi bi mogao dobiti izvanredni otkaz, jer nije uspostavio središnji popis državnih službenika i namještenika, nije izradio prijedlog uredbe o klasifikaciji radnih mjesta i plaćama namještenika, nije utvrdio iznose naknada za mentore, osobe koje sudjeluju u stručnom osposobljavanju državnih službenika, etičke povjerenike…, navodi se u priopćenju SLSN-a.

Primjenom vlastite logike, Mlakar bi problema mogao imati i zbog činjenice da koristi godišnji odmor i bolovanje.

Tako, naime, stoji u obrazloženju odredbe Zakona kojom se omogućava neograničeni outsourcing pomoćno-tehničkih poslova, u kojem Ministarstvo uprave kao poslodavac namještenike ocjenjuje problematičnima jer koriste bolovanje i godišnji odmor.

Zbog ovog posljednjeg Sindikat očekuje reakciju pučkog pravobranitelja, jer ovakvim obrazloženjem ministar uprave u Vladi skupini zaposlenika u državnoj upravi poručuje da je korištenje radničkih prava na bolovanje i godišnji odmor zapravo razlog njihovom otkazu iz državne (namješteničke) službe, čime ih diskriminira temeljem njihovog nezavidnog društvenog položaja.

mlakar_sd240211

(SLOBODNA DALMACIJA) Novim zakonom uvodimo novi institut sukladan Zakonu o radu i mogućnost izvanrednog otkaza. Ako netko dva do tri mjeseca ne obavlja poslove na zadovoljavajući način, može dobiti otkaz – ustvrdio je Davorin Mlakar, ministar uprave, na sjednici Vlade održanoj u četvrtak, obrazlažući prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima.

mlakar_okvirSD240211Tim izmjenama se po prvi put uvodi institut “izvanrednog otkaza” za državnog službenika u slučaju da “povjerene poslove ne obavlja stručno, učinkovito i u propisanim rokovima”.

Izmjenama zakona je propisano da je “čelnik tijela ili nadređeni službenik dužan pisanim putem ukazati službeniku na nepravilnosti u njegovom radu te na mogućnost izvanrednog otkaza”, te da “ako službenik nakon dva uzastopna pisana upozorenja čelnika tijela ili nadređenog službenika i dalje ne obavlja povjerene poslove sukladno Zakonu, državna služba prestaje mu izvanrednim otkazom”. Uz to se određuje i da se državnom službeniku može dati izvanredni otkaz pod uvjetom da je između dva pisana upozorenja iz stavka 2. protekao rok od najmanje 15 dana, te da službenik u daljnjem roku od 15 dana nije otklonio nepravilnosti i propuste u radu.

Boris Pleše, predsjednik Sindikata državnih i javnih službenika, nam je kazao kako su se sindikati javnih službi oštro usprotivili takvim zakonskim odredbama. – Apsurdno je da čelnik nekog odjela ili nadređeni službenik ima apsolutnu ovlast da odredi je li netko nesavjesno obavljao posao. Zakonskim odredbama je nesavjesno obavljanje posla službenika bilo okarakterizirano kao teža povreda radnih dužnosti i o tome bi svoje mišljenje dao Službenički sud, a sada izvanredni otkaz može izravno dati šef odjela – rekao nam je Pleše, dodajući kako će se vrlo brzo sastati pregovarački tim sindikata javnih službi i odlučiti na koji način će prosvjedovati protiv ovakvog prijedloga.

Vlada je Saboru uputila i prijedlog Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru kojim će biti obuhvaćeno između 230 do 240 tisuća ljudi. Osim što je nevjerojatno da ministar još uvijek ne zna koliko ima javnih službenika i namještenika, još je poraznija činjenica da će “provođenje” ovog zakona, odnosno formiranje registra zaposlenih u javnom sektoru, koji će u elektroničkom obliku biti dostupan od 1. ožujka, koštati čak 10 milijuna kuna. Vlada je, inače, posao vođenja informacijskog sustava Registra dodijelila Financijskoj agenciji.