PREUSTROJ SLUŽBE ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA: Država garantira zaposlenička prava za 800 službenika metlama, loncima i osnivačkim ulogom od 20.000 kuna!

PREUSTROJ SLUŽBE ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA: Država garantira zaposlenička prava za 800 službenika metlama, loncima i osnivačkim ulogom od 20.000 kuna!

(SDLSN, 8. prosinca) Sindikati državnih službi u Ministarstvu obrane, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Sindikat vojnih službenika i namještenika uputili su danas očitovanje na model izdvajanja, odnosno restrukturiranja Službe za gospodarenje nekretninama iz sustava MORH-a, sukladno obvezi iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike o konzultiranju sindikata kada su u pitanju odluke važne za gospodarski i socijalni položaj službenika i namještenika.

Ovo bi trebala biti buduća stečajna masa iz koje bi radnici tvrtke "Pleter - usluge" d.o.o. mogli naplatiti svoja potraživanja. Ah da. Zaboravili smo i osnivački ulog od 20.000 kuna. Sasvim dovoljno za 800 zaposlenih.
Ovo bi trebala biti buduća stečajna masa iz koje bi radnici tvrtke “Pleter – usluge” d.o.o. mogli naplatiti svoja potraživanja. Ah da. Zaboravili smo i osnivački ulog od 20.000 kuna. Sasvim dovoljno za 800 zaposlenih.

Budući da je u pitanju životna egzistencija 800 zaposlenika i članova njihovih obitelji sindikati su si dali truda i proučili Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva “Pleter – usluge” d.o.o. i neugodno se iznenadili ponuđenim rješenjem “zbrinjavanja” državnih službenika i namještenika.

Naime, kao temelj za donošenje odluke o izdvajanju Službe za gospodarenje nekretninama predlagatelj se poziva na odredbe Zakona o vladi kojima se Vladi daju ovlaštenja da pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade uredi odlukom, odnosno da odredi mjere, daje suglasnost ili potvrdi akte drugih tijela, te odlučuje o pitanjima o kojima se ne donosi propis.

Sindikati smatraju da je najmanja razina kojom bi se trebalo rješavati preustroj Službe s 800 zaposlenih uredba ili zakon.

No rješenja kojima se “garantira” sigurnost zadržavanja stečenih prava i zaposlenja postojećim službenicima doista su jedinstvena.

Predlagatelj je predvidio da novoformirano trgovačko društvo preuzme opremu, pismohranu i dokumentaciju, sredstva za rad, poslove i sve državne službenike raspoređene u Službi za gospodarenje nekretninama u Ministarstvu obrane, zagarantiravši im nastavak  rada i zadržavanje prava do zaključivanja ugovora o radu s tvrtkom “Pleter – usluge” d.o.o.

Budući da službenici i namještenici ne mogu raditi u trgovačkom društvu temeljem rješenja o rasporedu koja predstavljaju upravne akte, već isključivo temeljem ugovora o radu, to znači da im se zaposlenje i prava garantiraju do ulaska u prostorije tvrtke koja ih preuzima.

Postavlja se i pitanje čime im novi poslodavac može garantirati zaposlenje i stečena prava.

Naime, osnivački ulog od 20.000 kuna i preuzeta oprema, pismohrana, sredstva za rad i obveze po preuzetim poslovima nisu nikakva garancija za naplatu potraživanja.

Tako ispada da bi se zaposlenici u slučaju potraživanja prava trebali naplatiti od “imovine” u obliku metli, “borosana” i rabljenih lonaca.

Zbog ovakvog pokušaja da se na brzinu izvrši restrukturiranje Službe, na način koji ne garantira prava zaposlenika, sindikati su dali negativno mišljenje na predloženu odluku Vlade i zatražili da o svemu koju kažu Ured za zakonodavstvo, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Središnji državni ured za upravu, kao tijelo nadležno za službeničke odnose.

Također, predlažu da se restrukturiranje izvrši kroz formiranje vojne ustanove kao prijelazni oblik do ustrojavanja centralnog državnog tijela za upravljanje pomoćno-tehničkim poslovima na razini državne uprave.

Sindikati su zabrinuti zbog brzine i neozbiljnosti kojom se želi provesti restrukturiranje službe veličine veće tvrtke, a u kuloarima se može čuti kako iza hitnje stoje interesi lobija umirovljenih dužnosnika bivše Uprave za ugovaranje i nabave.