Primjedbe NHS-a na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u rukama saborskih zastupnika

Zagreb, 15. prosinca 2022. – Nakon konzultacija Vlade i reprezentativnih sindikalnih središnjica (NHS-a, SSSH i MHS-a) te Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) o izmjenama Zakona o radu, započetih još potkraj rujna 2020. godine, nastavnih tripartitnih sastanaka radne skupine, e-savjetovanja, očitovanja, mišljenja, primjedbi… Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu našao se u saborskoj proceduri. Rasprava je zaključena. Slijedi glasovanje.

SDLSN RH je posredstvom NHS-a te sudjelujući u njegovim radnim skupinama, pratio izradu prijedloga Zakona.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Prije saborske rasprave, NHS je iskoristio još jednu priliku za isticanje svojih primjedbi na predložene izmjene Zakona uputivši ih svim Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru.

Među ostalim, NHS je podržavao prijedlog uređenja pitanja mogućnosti ugovaranja pogodnosti za članove sindikata, jer se radi o pitanju za čije se rješavanje zalažu godinama. No, ukazao je na neprihvatljivost i nelogičnost rješenja predloženog u stavku 4. članka 192. u dijelu kojim se mogućnost ugovaranja pogodnosti odnosi isključivo na članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.
Ovo je trebala biti odredba koja bi, ako se ugovori kolektivnim ugovorom, razlikovala radnike članove sindikata od radnika koji nisu sindikalno organizirani i to u opsegu i razini nekih ugovorenih prava, čime bi bila poticaj za daljnje sindikalno organiziranje. Nažalost, predloženim rješenjem poticalo bi se udruživanje samo u određene, već unaprijed poznate sindikate, a to su oni koji sukladno Zakonu mogu kolektivno pregovarati. Navedeno je protivno pravu na slobodu udruživanja, odnosno udruživanja u sindikate. Vlada ovim prijedlogom Zakona neizravno potiče udruživanje u određene, u pravilu već postojeće sindikate, dok se isključivo temeljem broja članova guši sindikalno djelovanje drugih sindikata, kao i utemeljavanje novih sindikata. Ovo lako može prerasti u temelj za „gušenje“ sindikata i poticanje njihove međusobne podvojenosti, čak i sučeljavanja, što radništvu nije i ne može biti cilj.

PRIMJEDBE NHS-A NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

VEZANO
Videosnimka rasprave, očitovanja saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za gospodarstvo te Odbor za zakonodavstvo, te amandmani na tekst Konačnog prijedloga dostupni su OVDJE.