Priopćenje Odbora od 14. ožujka 2003.

Priopćenje Odbora od 14. ožujka 2003.

Stavljanje na raspolaganje
državnih službenika i namještenika
u MORH-u
PRIOPĆENJE

  1. Pravilnik o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika postoji za Oružane snage RH, a za MORH ne, iako su i jedni i drugi državni službenici i namještenici. Koji je razlog nejednakog postupanja?
  2. Ne priznaje se pravo službenicima i namještenicima koji su bili dragovoljci ili su mobilizirani u ratne postrojbe HV-a na uvećanje otpremnina od 525 kuna za svaki puni mjesec sudjelovanja u Domovinskom ratu. Takvo pravo se priznaje samo djelatnim vojnim osobama, po Odluci o visini otpremnina za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga bez prava na mirovinu. Zbog čega razlikovanje vojnika koji su zajedno bili u rovovima? Što o tome misle udruge branitelja Domovinskog rata?
  3. Nerješen je status (radni staž i druga prava) za mobilizirane u razdoblju od 30.06.1996. do 1999. godine.
  4. Postoji problem službenika i namještenika koji se nalaze u stanovima MORH-a, koji su im dani na korištenje, a nalaze se u kategoriji neperspektivnih ili su na raspolaganju.
  5. S većinom djelatnika nadređeni službenici nisu obavili nikakav razgovor pri sastavljanju prijedloga za raspored ili raspolaganje. Smatramo da je to trebalo učiniti. Također, sindikalni povjerenici nisu bili kontaktirani, suprotno Kolektivnom ugovoru.
  6. Uvećana otpremnina, prema odluci ministrice obrane, može se isplatiti samo za one koji podnesu zahtjev u prvih 30 dana raspolaganja. To znači da takvi službenici nemaju mogućnost biti raspoređeni na neko eventualno naknadno utvrđeno nepopunjeno mjesto u sustavu. Predlažemo izmjenu rečene odluke ministrice na način da se zahtjev za povećane otpremnine podnosi nakon isteka 3 mjeseca raspolaganja.
  7. Na raspolaganje se stavljaju osobe na bolovanju, uključujući trudnice i žene na porodiljnom dopustu. Je li to postupanje dostojno zemlje koja pretendira na članstvo u EU?
  8. Za oko 400 djelatnika, koji imaju sve uvjete, moguć je dokup mirovine putem Royal osiguranja. Takva je mogućnost data nekim državnim i javnim službama u bliskoj prošlosti.

U Zagrebu, 14. ožujka 2003.

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas