Priopćenje Odbora: ZAŠTITITI UGLED CARINSKE SLUŽBE

Priopćenje Odbora: ZAŠTITITI UGLED CARINSKE SLUŽBE

carina(SDLSN, 4. srpnja) Korupcija u carini problem je osobnih kvaliteta pojedinaca i vjerojatno nije većih razmjera nego u bilo kojoj drugoj državnoj službi, zaključio je danas Odbor carine SDLSN. Loš materijalni i socijalni položaj carinskih djelatnika koji dijele sudbinu svojih kolega državnih službenika  i namještenika ni dosad ih nije priječio da se odupru napasti korupcije ili bilo kojem drugom obliku zloporabe službenog položaja. Naprotiv, činjenica da su zbog odgovornosti i naravi svoga posla češće u situaciji da mogu, po onoj narodnoj da prilika čini lopova, steći nezakonitu materijalnu korist a da to u pravilu ne čine, najviše govori u prilog hrvatskim carinicima. Stoga u interesu carinskih djelatnika nije opravdavati svoje kolege koji su svojim eventualnim kriminalnim postupcima nanijeli ljagu časnoj carinskoj službi, lošim socijalnim i materijalnim statusom. Kriminalce u našim redovima treba razotkriti, a one koji časno i pošteno obavljaju carinsku službu, na dobrobit svih građana Republike Hrvatske treba odgovarajuće nagraditi – kroz plaće i dodatke na teške uvjete rada koji u ovim ljetnim mjesecima naročito dolaze do izražaja. SDLSN se uvijek zalagao za plaće primjerene odgovornosti i težini poslova svih državnih službenika, ali to ne znači da se eventualno nepoštenje malog broja pojedinaca treba koristiti kao argument o potrebi povećanja plaća. Plaće treba povećati zbog većine carinika koji samoprijegorno i pošteno obavljaju svoj posao, a ne zbog pojedinačnih kriminalnih slučajeva.