Privremeni nepotpuni rezultati referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Privremeni nepotpuni rezultati referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

(SDLSN, 20. rujna) Prvi privremeni nepotpuni rezultati referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na uzorku od 5.616 državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima na razini kojih je osnovano 8 pododbora za referendum, ukazuju na visok postotak izlaska na referendum i veliku većinu glasova “ZA” prihvaćanje Kolektivnog ugovora.

Privremeni podaci ažurirat će se i objavljivati dnevno na web stranici SDLSN pod linkom “REFERENDUM” i Privremeni nepotpuni rezultati referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, sve do objave konačnih rezultata referenduma.

Ref_rezultati1

Ref_rezultati2

Ref_rezultati3