Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Zagreb, 9. studenoga 2021. – Ovim putem obavještavamo naše članove, državne službenike i namještenike, da 10. studenoga 2021. godine, temeljem članka 199. Zakona o radu, započinje produžena primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Navedeno znači da će se pravna pravila sadržana u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa primjenjivati još tri mjeseca od isteka roka na koji je KU bio sklopljen. Konkretno, sva materijalna prava sadržana u Kolektivnom ugovoru (dar za djecu, božićnica, jubilarne nagrade itd.) primjenjivat će se još tri mjeseca, protekom kojih vjerujemo da će biti zaključen novi kolektivni ugovor.

U predstojećim kolektivnim pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, predsjednica SDLSN RH Iva Šušković bit će savjetnica predstavnika Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a. Time će SDLSN RH, unatoč trenutnoj nereprezentativnosti, kroz pregovarački odbor zastupati prava i interese državnih službenika i namještenika, članova Sindikata.

Još jedanput pozivano naše članove, državne službenike i namještenike, na dostavu konstruktivnih prijedloga za novi KU na sdlsn@sdlsn.hr.