Prosvjed Europske federacije sindikata javnih službi (EPSU) zbog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi

Prosvjed Europske federacije sindikata javnih službi (EPSU) zbog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi

LS_EPSU_pismo

(SDLSN) Zamjenik glavnog tajnika Europske federacije sindikata javnih službi (EPSU) Jan Willem Goudriaan uputio zbog restriktivnih odredbi prijedloga Zakona o plaćama u sdlsn_www220lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojima se zadire u pravo raspolaganja izvornim prihodima, sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje na razini loklane samouprave, prosvjedno pismo Predsjedniku Republike Stjepanu Mesiću, predsjednici Vlade RH Jadranki Kosor i ministru uprave Davorinu Mlakaru.
Pismo prenosimo u cijelosti…

gđa Jadranka Kosor
Predsjednica Vlade Republike Hrvatske

Naš znak: JWG/lt
U Bruxellesu, 12. kolovoza 2009.
Osoba za kontakt: Jan Willem Goudriaan

Ograničavanje prava na kolektivno pregovaranje u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u Hrvatskoj

Poštovana gospođo predsjednice Vlade,

Naše kolege iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske su nas obavijestili da se nedavnom zakonskom inicijativom Vlade krši pravo na kolektivno pregovaranje i slobodu udruživanja. Ta su prava regulirana međunarodnim konvencijama (Međunarodna organizacija rada), Europskom socijalnom poveljom Vijeća EPSU_Jan_Willem_Goudriaan22Europe, Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i Ustavom Republike Hrvatske, a također su i dio dobre prakse u Hrvatskoj. EPSU je zabrinuta zbog takvog razvoja događaja i traži da se vaša Vlada uključi u socijalni dijalog sa za to nadležnim sindikatima.

Obaviješteni smo da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 24. srpnja 2009. godine utvrdila i uputila u Hrvatski sabor Prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propustivši u njegovu izradu uključiti socijalne partnere i predstavnike udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako to nalaže Program suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj ili ih konzultirati, kako to nalaže Poslovnik Vlade.

Navedenim Programom suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj iz 2000. godine utvrđene su obveze Vlade Republike Hrvatske na području razvoja i savjetovanja te unaprjeđenja kvalitete djelovanja u vidu savjetovanja s nevladinim sektorom o pitanjima koja će utjecati na razvoj društva pri donošenju nove zakonske regulative, na način da takvo savjetovanje treba biti izvršeno na vrijeme i omogućiti dovoljno vremena za odgovor.

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske pak kaže da su ministarstva dužna u pripremi prijedloga za Vladu RH uputiti ih na mišljenje strukovnim udruženjima i udrugama u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet tih prijedloga.

Dobra praksa koja je uspostavljena pri izradi i donošenju Zakona o plaćama u javnim i državnim službama, na način da su formirane radne skupine za izradu ovih zakonskih prijedloga koje su uključivale predstavnike sindikata javnih i državnih službi, također nije poštovana.

Nakon što je Vlada RH na ovakav način utvrdila Prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon), on je već 28. srpnja prošao prvo od dva čitanja u Hrvatskom saboru, usprkos protivljenju i argumentiranim kritikama predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sindikata lokalnih službenika i namještenika i akademske zajednice

Ovim Zakonom se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u potpunosti onemogućava određivanje osnovice za obračun plaće lokalnih službenika i namještenika, koja se njime utvrđuje u visini osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, a smanjeni su i rasponi koeficijenata za obračun plaće u odnosu na dosadašnje. Utvrđen je ukupni iznos, a proračun za lokalne samouprave je smanjen i nije dostatan za udovoljavanje potreba radnika i građana.

Ovakvim odredbama lokalnoj samoupravi se uskraćuje mogućnost raspolaganja sredstvima koja ostvaruju u okviru svojeg samoupravnog djelokruga, a namijenjena su plaćama zaposlenika njihovih upravnih tijela, ali i ustanova koje osnivaju kao i trgovačkih društava u njihovom vlasništvu te se plaće u svim jedinicama lokalne samouprave niveliraju, neovisno o njihovim fiskalnim kapacitetima.

Nadalje, utvrđivanjem osnovice za obračun plaće u visini osnovice koju imaju državni službenici i namještenici, Zakon onemogućava pregovore o plaći na lokalnoj razini, dovodeći time u pitanje i mogućnost sindikalnog organiziranja i pregovaranja na razini jedinica lokalne samouprave. Pregovaranje o plaćama koje bi radnicima trebalo osigurao pristojan prihod je bitna svrha sindikata, a bez njega Vlada potkopava sindikate.

Pri tome je važno znati da se u druga dva segmenta javne uprave – javnim i državnim službama, visina osnovice za obračun plaće utvrđuje u pregovorima sa sindikatima javnih i državnih službi, dok su takvi pregovori Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nemogući. Indikativno je da je Vlada RH samo nekoliko dana nakon što je utvrdila prijedlog spornog Zakona, u Hrvatski sabor uputila Zakon o osnovici za plaće u javnim službama. Prema tom se Zakonu osnovica za plaće u javnim službama utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade RH i sindikata javnih službi, uvodeći tako različite i diskriminirajuće standarde.

Nadalje, sporni Zakon u svojim prijelaznim odredbama predviđa stavljanje izvan snage odredaba kolektivnih ugovora u jedinicama lokalne samouprave kojima su regulirana mjerila za određivanje plaća i naknada, čime se praktično poništavaju svi kolektivni ugovori sklopljeni s poslodavcima na razini lokalne samouprave, a dugogodišnji procesi kolektivnog pregovaranja i dostignuti standardi vraćaju na početak.

epsu_logo

Europska federacija sindikata javnih službi (EPSU) je zabrinuta zbog takvog razvoja događaja. EPSU predstavlja preko osam milijuna radnika i njihovih 250 sindikata u svim zemljama Europske unije, EFTA-e i Istočnog susjedstva te je priznat socijalni partner na europskoj razini. EPSU je također član Europske konfederacije sindikata (ETUC) i priznata regionalna organizacija Međunarodne udruge sindikata javnih službi (PSI), globalne federacije sindikata javnih službi.

Od Vlade Republike Hrvatske očekujemo da kao zemlja kandidat bude dostojna  europskog socijalnog modela. Stoga od Vlade Republike Hrvatske zahtijevamo da dostavi izvještaj o sadržaju i razlozima za predlaganje spornog Zakona. Očekujemo da nas Vlada Republike Hrvatske obavijesti kako će jamčiti slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje.

Prema sadašnjim saznanjima, predmetni Zakon nije prihvatljiv i trebalo bi ga povući, imajući u vidu njegovo kršenje prava na kolektivno pregovaranje i slobodu udruživanja te kako isti šteti lokalnoj samoupravi.

U očekivanju vašeg odgovora i vaših pregovora sa sindikatima,

S poštovanjem,
Jan Willem Goudriaan
Zamjenik glavnog tajnika Europske federacije sindikata javnih službi (EPSU)

Pročitajte još…