Prosvjed MUP-u i medijima zbog neisplate naknade za odoru policijskim službenicima

Prosvjed MUP-u i medijima zbog neisplate naknade za odoru policijskim službenicima

Naš znak: 34-3/03
U Zagrebu, 3. travnja 2003.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ministar, gospodin Šime Lučin
SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

PREDMET: Ministarstvo unutarnjih poslova, nepravilnosti u radu u svezi s isplaćivanjem naknade za odore policijskih službenika

  • obavijest

Poštovani,

Obavješćujemo vas da Ministarstvo unutarnjih poslova već tri godine ne isplaćuje naknade za odore policijskim službenicima koji poslove obavljaju u civilnom odijelu. Također, imamo informacije da i policijski službenici koji posao obavljaju u osnovnoj policijskoj odori imaju problem s nabavom i upisom novčane naknade u osobni financijski karton policijskog službenika.

S time u svezi Sindikat već duže vrijeme vodi prepisku sa Ministarstvom unutarnjih poslova koja, međutim, nije rezultirala značajnijim pomacima u ostvarivanju prava na naknadu za odoru policijskih službenika. Dopise koje smo uputili MUP-u i njihove odgovore dostavljamo Vam u privitku dopisa.

Budući da se naknada ne isplaćuje od 2000. godine, te da postoji opasnost da se u prepisci s MUP-om izgubi mogućnost utuživanja prava za 2000. godinu zbog proteka roka od tri godine u kojem nastupa zastara potraživanja, kao i činjenice da cilj Sindikata nije gomilanje sudskih tužbi i troškova koje izazivaju, posebice na štetu države, molimo Vas da poduzmete mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite državne imovine.

Skrećemo pozornost na činjenicu da smo uvidom u nalaz revizije poslovanja MUP-a, provedene u razdoblju od 3. travnja do 14. lipnja 2002. godine, objavljen na Internetu, pronašli da je MUP, iako rečenu naknadu ne isplaćuje od 2000. godine, svejedno povlačio iz državnog proračuna znatna sredstva te ih čak oročavao kod poslovnih banaka uz kamatu, pri čemu dio sredstava nije utrošen u tekučoj godini iako se istovremeno nisu isplaćivale naknade za odoru policijskim službenicima koji posao obavljaju u civilnom odijelu.

Stoga Vas molimo da nas žurno obavijestite o poduzetim mjerma za zaštitu državne imovine koja se, prema našim saznanjima, nenamjenski koristi, kao i zaštite prava policijskih službenika.

Također, pozivamo MUP da se u dogovoru sa Sindikatom sporazumno riješe sva potraživanja po osnovi prava na naknadu za odoru, kako bi se izbjegli nepotrebni sudski troškovi.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

Privitak:

  1. Prepiska s MUP-om
  2. Nalaz revizije

O tomu obavijest:

  1. Odbor policije Sindikata
  2. Sindikalnim povjerenicima u policiji