Provjeriti identitet Peđe Grbina!

grbin_narodhr110914(Narod.hr, 11. rujna 2014.) “Prijedlog predsjednika saborskog odbora za Ustav Peđe Grbina da se od Vlade zatraži provjera prikupljenih potpisa za raspisivanje referenduma o outsourcingu, koje su sindikati javnih i državnih službi prikupili zahvaljujući trudu tisuća volontera i potpori više od 600.000 građana, pokušaj je odgađanja demokratskog izjašnjavanja o ovom važnom društvenom pitanju i pokazatelj da se vlast pored zdravih očiju pravi grbava, odnosno ne vjeruje svojim građanima”, istaknuli su iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

narodhr_logo“Inicijativu koju su zabilježile brojne televizijske kamere, novinski tekstovi i svojim potpisima ovjerili hrvatski građani, od kojih su sami sindikati izdvojili tisuće potpisa uz koje nije stajao i pripadajući OIB ili JMBG, Peđa Grbin namjerava poslati na provjeru”, kazali su te dodali “slažem se s njim, ali u duhu sumnjičavosti prema svemu i svakome predlažem provjeriti i identitet Peđe Grbina, kao i adresu Hrvatskog sabora na koju je dostavljeno 612.000 potpisa hrvatskih građana”.

“Logika po kojoj su sindikati možda falsificirali više od 200.000 potpisa kako bi prisilili Sabor na raspisivanje referenduma, jednako je legitimna kao i logika po kojoj treba provjeriti je li Peđa Grbin zemljanin, SDP-ov zastupnik i predsjednik saborskog odbora za Ustav ili Marsovac koji se infiltrirao u naše redove”, zaključili su iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Grbin: predložit ćemo da se od Vlade zatraži provjera prikupljenih potpisa

Saborski Odbor za Ustav u ponedjeljak će raspravljati o sindikalnoj referendumskoj inicijativi o “outsourcingu”, a očekuje se kako će Saboru predložiti da od Vlade zatraži provjeru prikupljenih potpisa.

Raspisivanje referenduma na kojem bi građani odlučili o donošenju zakona kojim bi se u potpunosti zabranilo izdvajanje pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnim službama zatražilo je 17 sindikata, koji su polovicom srpnja u Sabor donijeli više od 612.000 potpisa potpore svojoj referendumskoj inicijativi.

“Predložit ćemo da se od Vlade zatraži provjera prikupljenih potpisa”, rekao je Hini predsjednik Odbora Peđa Grbin.

Nakon što Vlada provjeri potpise, Saboru preostaju dvije opcije – da raspiše referendum ili od Ustavnog suda zatraži ocjenu ustavnosti predloženog referendumskog pitanja.

Grbin je uvjeren da će Sabor i ovoga puta zatražiti mišljenje Ustavnog suda, jer smatra da je predloženo referendumsko pitanje protivno Ustavu i Ugovoru EU.

REFERENDUM O IZDVAJANJU
Osim potpisa provjeriti i identitet Peđe Grbina!

marsovac

Što ako je Peđa Grbin u stvari Marsovac?

(SDLSN, 11. rujna 2014.) KOMENTAR – Prijedlog predsjednika saborskog odbora za Ustav Peđe Grbina da se od Vlade zatraži provjera prikupljenih potpisa za raspisivanje referenduma o “outsourcingu”, koje su sindikati javnih i državnih službi prikupili sdlsn_www220zahvaljujući trudu tisuća volontera i potpori više od 600.000 građana, pokušaj je odgađanja demokratskog izjašnjavanja o ovom važnom društvenom pitanju i pokazatelj da se vlast pored zdravih očiju pravi “grbava”, odnosno ne vjeruje svojim građanima.

Inicijativu koju su zabilježile brojne televizijske kamere, novinski tekstovi i svojim potpisima ovjerili hrvatski građani, od kojih su sami sindikati izdvojili tisuće potpisa uz koje nije stajao i pripadajući OIB ili JMBG, Peđa Grbin namjerava poslati na provjeru.

Slažem se s njim, ali u duhu sumnjičavosti prema svemu i svakome predlažem provjeriti i identitet Peđe Grbina, kao i adresu Hrvatskog sabora na koju je dostavljeno 612.000 potpisa hrvatskih građana.

Logika po kojoj su sindikati možda falsificirali više od 200.000 potpisa kako bi prisilili Sabor na raspisivanje referenduma, jednako je legitimna kao i logika po kojoj treba provjeriti je li Peđa Grbin zemljanin, SDP-ov zastupnik i predsjednik saborskog odbora za Ustav ili Marsovac koji se infiltrirao u “naše” redove.

Pa neka sve bude formalno čisto! S. Kuhar