PU OSJEČKO-BARANJSKA: Rade kao kontakt policajci, a primaju plaću kao obični policajci

PU OSJEČKO-BARANJSKA: Rade kao kontakt policajci, a primaju plaću kao obični policajci

Kontakt_policajci2(SDLSN, 30. rujna) Glasoviti projekt MUP-a Policija u zajednici i njime inaugurirani kontakt policajci polako, ali sigurno osvaja sve veći broj policijskih uprava diljem Lijepe naše. Gotovo da i nema medija koji nisu popratili pojavu hrvatskih bobija u svojoj lokalnoj sredini, najčešće s neskrivenim simpatijama. Sama ideja uvođenja kvartovskih policajaca koji bi širem susjedstvu trebali pokazati ljudsko lice policije i postati naši znanci i prijatelji na koje se možemo osloniti u svakovrsnim životnim situacijama, doživljena je kao dobrodošla inovacija u radu policije. I mnogi su policajci kroz edukaciju za kontakt policajce vidjeli svoju šansu za napredovanjem u policijskom zvanju, a slijedom toga računali su i na veću plaću kao odraz novih odgovornosti i složenijih zadaća koje moraju obavljati na novom radnom mjestu policajca u zajednici. Među njima se i četrdesetak policajaca PU Osječko-baranjske ponadalo da će nakon obuke za kontakt policajce i početka rada na radnom mjestu kontakt policajaca u sredini u kojoj su odabrani i upućeni na tečaj za ovo novo radno mjesto u policiji, osim na poslu razliku osjetiti i na plaći.

Kontakt_policajci_Tulicic
U gornjem dopisu se tvrdi kako u formacijskom sustavu MUP-a ne postoji radno mjesto kontakta policajac, a u doljnjem izvatku iz Uredbe o plaćama policijskih službenika propisano je radno mjesto kontakt policajac…

Kontakt_policajci_Uredba

Naime, Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika iz srpnja 2003. godine radno mjesto kontakt policajca dovedeno je u rang zvanja višeg policajca. To znači da policajci koji rade na radnom mjestu kontakt policajca mogu računati na viši koeficijent i dodatak na plaću.

Međutim, usprkos činjenici da već gotovo četiri mjeseca rade kao kontakt policajci, do danas im MUP nije izdao odgovarajuća rješenja o raspoređivanju na radno mjesto kontakt policajca i sukladno tomu pripadajuću plaću s odgovarajućim koeficijentom složenosti poslova i dodacima.

Budući kontakt policajci na tečaju u MUP-u. Perspektive su im još uvijek sjajne...
Budući kontakt policajci na tečaju u MUP-u. Perspektive su im još uvijek sjajne…

Na upit sindikalnog povjerenika SDLSNRH, Podružnice policije PU Osječko-baranjske, Ivana Špoljarića, o razlozima zbog kojih kontakt policajcima ni nakon četiri mjeseca nisu izdana odgovarajuća rješenja, iz PU Osječko-baranjske stigao je zanimljiv odgovor – radno mjesto kontakt policajca ne postoji u sistematizaciji ove policijske uprave, a ni u formacijskom sustavu MUP-a, pa zato “trenutno” nije moguće postojećim kontakt policajcima izdati rješenja koja bi im omogućila veće plaće.

Ovaj odgovor zvuči nevjerojatno ako se zna da su kontakt policajci u nekim drugim policijskim upravama dobili uredna rješenja o raspoređivanju na radna mjesta temeljem kojih ostvaruju i veću plaću od svojih kolega iz Osječko-baranjske županije.

Nevjerojatno je i da se netko može školovati za nepostojeće radno mjesto kontakt policajca i zatim uputiti na rad u sklopu projekta Policija u zajednici, a da mu se istovremeno ne prizna citiranom uredbom priznati status višeg policajca.

Otrežnjenje naradnom mjestu kontak policajca. Novi posao - stara plaća. Je li to u redu?
Otrežnjenje naradnom mjestu kontak policajca. Novi posao – stara plaća. Je li to u redu?

Zbog toga se Sindikat odlučio obratiti ministru unutranjih poslova Dr. Marijanu Mlinariću, kako bi ga upozorio na nejednako postupanje i diskriminirajući položaj kontakt policajaca u PU Osječko-baranjskoj. “Vjerujemo da nikome u MUP-u nije namjera da se prema policijskim službenicima postupa ovisno o tome u kojoj upravi rade”, stoji u dopisu SDLSN. “Nažalost, državni službenici i namještenici zaposleni na području Osječko-baranjske županije već su od ranije diskriminirani “zahvaljujući” nejednakoj sudskoj praksi koja za posljedicu ima to da im Županijski sud u Osijeku ne priznaje pravo na božićnicu i dar za djecu utvrđeno kolektivnim ugovorom iz 2000. godine, za razliku od većine županijskih sudova u Republici Hrvatskoj na kojima se donose presude u korist tužitelja.

Nadamo se da će se “loša sreća” zaposlenika u državnim službama Osječko-baranjske županije napokon pretvoriti u stanje u kojem će se moći osjećati ravnopravnima sa svojim kolegama u ostatku Republike Hrvatske, a tome može pridonijeti i Ministarstvo unutarnjih poslova, primjenom istih mjerila za sve zaposlene u MUP-u.” dodaje se na kraju priopćenja.

sveti_mihovilJe li posrijedi samo nekoordiniranost struktura u MUP-u ili sračunati način da se državni proračun dodatno ne opterećuje novim radnim mjestima za koja nisu predviđena odgovarajuća seredstva? Bilo kako bilo jasno je da kontakt policajci imaju pravo biti plaćeni za posao koji rade. Nadamo se da će odgovorni u MUP-u učiniti sve što je potrebno da bi ispravili ovu “pogrešku” u sustavu. Ukoliko to ne učine, policijski službenici trebat će osim zaštite Svetog Mihovila i pomoć svojih sindikata, kako bi ostvarili pravo na plaću primjerenu poslu koji obavljaju.

Pročitajte dopis SDLSN upućen MUP-u