PULA: Potpisan dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima grada

PULA: Potpisan dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima grada

pula_www7.12.2009. – Grad Pula i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, uvažavajući gospodarske okolnosti koje su nastupile nakon sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grad Pule, zbog čega su smanjeni prihodi Grada Pule iz kojih se financiraju plaće i ostala materijalna prava službenika i namještenika, potpisali su danas dodatak Kolektivnom ugovoru prema kojem se u 2009. godini neće izvršiti isplata nagrada za božićne blagdane u iznosu od 2.500 kuna neto zbog nedostatnih financijskih sredstava.
pula_KU071209Također, socijalni partneri dogovorili su da se važenje Kolektivnog ugovora automatski obnavlja na rok od godine dana ako se do isteka roka na koji je zaključen ne potpiše novi kolektivni ugovor, s time da će nakon 1. siječnja 2010. pristupiti kolektivnim pregovorima za novi kolektivni ugovor, koji prestaje važiti 15. veljače 2010. godine.
Ovime su socijalni partneri pokazali odgovornost i solidarnost sa zaposlenima u gospodarstvu Grada Pule iz čijih se sredstava alimentiraju plaće zaposlenih u upravnim tijelima Pule u uvjetima gospodarske krize.
Za Sindikat je pri tome najvažnije da je dodatkom Kolektivnom ugovoru zagarantiran kontinuitet kolektivnog pregovaranja i važenje kolektivnog ugovora u 2010. godini, odnosno postojeća razina plaća zaposlenih.

Pročitajte još…