Radionica o kolektivnom pregovaranju i za članove tijela SDLSN RH

Tuheljske Toplice, 22. studenoga 2021. – Nakon četiri regionalne, u Tuheljskim Toplicama je održana i dodatna radionica o kolektivnome pregovaranju u sklopu projekta SDLSN-a „Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske“. Bila je namijenjena članovima tijela SDLSN RH.

Kao i na svim dosadašnjim radionicama o temi su govorile Željka Obradović, voditeljica Pravne službe Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske, i Meri Uvodić, pravna savjetnica Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata.

U interaktivnoj radionici podsjetile su polaznike na niz stvari o kojima treba voditi računa tijekom kolektivnih pregovora, ali i o važnosti kontinuiteta kolektivnog ugovora. Podsjetile su na preduvjete uspješnosti rada sindikalnih povjerenika. Napomenule su kako nije od presudne važnosti odmah znati odgovore na sva pitanja članova. Prvo provjeriti materiju, pa se članu povratno javiti, a ne govoriti mu nešto pogrešno.

Osim radionica o kolektivnome pregovaranju, u sklopu ovoga prvoga projekta SDLSN-a predviđeno je provođenje analize radnih odnosa u javnom sektoru, seminari o upravljanju stresom, tematski okrugli stolovi, te provođenje kampanje sa svrhom podizanja svijesti javnosti o važnosti javnoga sektora i važnosti sindikata.

U sklopu projekta tiskan je i promidžbeni letak o SDLSN RH.  Preuzmite ga OVDJE.

Sredstva za provedbu projekta osigurana su u sklopu financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021., programa „Socijalni dijalog – dostojanstveni rad“.