RAIFFEISEN BANK: Vanjski dug 25,45 mlrd. dolara krajem svibnja

RAIFFEISEN BANK: Vanjski dug 25,45 mlrd. dolara krajem svibnja

rba-header-logo(RBA, 29. srpanj 2004.) Nakon što je dosegnuo 24, 18 milijardi dolara krajem travnja, vanjski dug Republike Hrvatske nastavio je s uzlaznim kretanjem te je krajem svibnja porastao na rekordnih 25,45 milijarde dolara. Na godišnjoj razini (u odnosu na isti mjesec prošle godine), vanjski je dug porastao za 32,6%. Promatrajući stope rasta vanjskog duga na godišnjoj razini uočava se da je prisutan trend njegova usporavanja pa je u travnju ove godine p56-dollarstopa rasta po prvi puta od siječnja 2003. godine pala ispod 40%, dok je u svibnju tekuće godine iznosila 32,6%. Utjecaj na rast vanjskog duga imao je porast dugoročnih kredita banaka, koji su krajem svibnja dosegnuli 4,189 milijarde dolara (porast od 367,4 milijuna dolara na mjesečnoj razini). Najveći udio u strukturi vanjskog duga i dalje ima država (36,4% krajem svibnja) ali se taj udio postupno smanjuje u korist povećanja udjela banaka (31,5% krajem svibnja). S obzirom da je većina duga denominirana u eurima, a HNB dug iskazuje u dolarima, na povećanje vanjskog duga manjim su dijelom utjecala i tečajna kretanja (slabljenje dolara prema euru za oko 3,4% na godišnjoj razini u svibnju). U drugoj polovici ove godine, dolazi na naplatu oko 2,15 milijardi dolara vanjskog duga (zajedno s kamatama), dok se u idućim godinama najveća otplata vanjskog duga očekuje u 2006.g. kada dospjeva oko 4,16 milijardi dolara duga. Usporedbom s državama središnje i istočne Europe, niži vanjski dug od Hrvatske imaju Slovačka (17,5 mlrd. dolara krajem ožujka) te Slovenija (16,4 mlrd dolara krajem travnja), Bugarska (13,6 mlrd. dolara krajem travnja) i Rumunjska (19,0 mlrd. dolara krajem travnja). Puno važniji pokazatelj od visine vanjskog duga je njegov udio u BDP-u: krajem prvog tromjesečja udio vanjskog duga u BDP-u Hrvatske dosegnuo je 80,0%. Time se Hrvatska ističe među državama središnje i istočne Europe, a slijedi Bugarska (sa 64,8% krajem 2003.g.).