Ratificirajte Konvenciju MOR-a br. 190!

Zagreb, 14. srpnja 2022. (nhs.hr/sdlsn) – Europska konfederacija sindikata (ETUC), u koju su učlanjeni i Nezavisni hrvatski sindikati, poziva sve zainteresirane da potpišu peticiju za ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 190 o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada kako bi se poslao snažan poziv predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu da Europsko vijeće da zeleno svjetlo državama članicama za ratificiranje navedene Konvencije.

Naime, prošlo je godinu dana kako je Konvencija br. 190 stupila na snagu, ali su je ratificirale samo tri države članice EU – Grčka, Italija i Španjolska. Ostale države članice čekaju zeleno svjetlo Europskog vijeća. Svaki/a radnik/ca zaslužuje radno mjesto slobodno od nasilja i uznemiravanja.

Pridružite se i vi pozivu na potpisivanje peticije kako bi se ojačao glas europskog sindikalnog pokreta te osnažio poziv za davanje zelenog svjetla za ratifikaciju Konvencije MOR-a br. 190 o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

Podsjećamo kako su konvencije međunarodni ugovori koji obvezuju države članice koje su ih ratificirale. Njihovim ratificiranjem države članice formalno se obvezuju na provedbu odredbi sadržanih u njima, zakonom i u praksi.

Potpišite peticiju OVDJE.

Još o temi:
ČESTO postavljana pitanja o Konvenciji br. 190 i Preporuci br. 206