Ravnatelj Damjanović razgovarao sa sindikalnim povjerenicima o stanju u zatvorskom sustavu

Ravnatelj Damjanović razgovarao sa sindikalnim povjerenicima o stanju u zatvorskom sustavu

Damjanovic191206_1

(SDLSN, 19. prosinca) Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Ivan Damjanović odazvao se danas pozivu Sindikata na razgovor sa sindikalnim povjerenicima na proširenoj sjednici Odbora pravosudne policije SDLSN.

Otvarajući sastanak predsjednik Sindikata Ivica Ihas prisutne je upoznao s detaljima sporazuma između Vlade i sindikata državnih službi kojim je ugovoren rast osnovice po stopi od 6% godišnje u iduće tri godine, kao i očekivanjima koja Sindikat ima od Zakona o plaćama državnih službenika, kojim bi se status zaposlenika državnih službi trebao dodatno poboljšati.

Ravnatelj Damjanović sa suradnicima Miroslavom Mihocijem, načelnikom službe osiguranja i Dubravkom Fabri Mošnja, načelnicom za zapošljavanje zatvorenika u službi upravnih poslova, sindikalne je povjerenike upoznao s naporima koje Uprava čini na poboljšanju uvjeta rada i statusa zaposlenih u zatvorskom sustavu, koji zbog prekapacitiranosti sustava ulažu izvanredne radne napore kako bi se sigurnosna situacija održala na odgovarajućoj razini.

Upravo zbog toga Uprava je, rekao je Damjanović, ove godine zbog natprosječnih rezultata rada nagradila pet pravosudnih policajaca, uručivši im pisanu pohvalu i knjigu na dar, ali, nažalost, bez novčane nagrade jer propisi takvu nagradu ne predviđaju.

Damjanovic191206_2Riječ je o simboličnom činu priznanja za izvanredne napore ljudi bez kojih sustav ne bi mogao funkcionirati, rekao je Damjanović.

Govoreći o stanju u zatvorskom sustavu Damjanović je naglasio kako broj zatvorenika raste iz godine u godinu, od čega je samo 500 novih zatvorenika evidentirano u 2006. godini.

Porast broja zatvorenika za posljedicu ima problem smještaja i osiguranja prava zatvorenika, a posljedično i sve složenije uvjete rada službenika i namještenika u sustavu.

Damjanović je upozorio kako je od 2002. godine broj zatvorenika veći za 1.400, što pred Upravu postavlja zahtjeve za poboljšanje uvjeta rada.

Međutim, financijska sredstva ne rastu proporcionalno potrebama, ali usprkos tome sigurnosno stanje u zatvorima, kaznionicama i zavodima nije narušeno. Dapače, dodao je Damjanović, broj incidenata je smanjen, zbog čega se ravnatelj na domjenku upriličenom u prigodi božićnih blagdana zahvalio svim službenicima i namještenicima koji su to svojim radom omogućili.

Damjanovic191206_4Ravnatelj je podsjetio na projekt proizvodnje hrane za vlastite potrebe i tržište kojim je sustav sam dao doprinos smanjenju nepodmirene obveze na manje od 20 milijuna kuna, a kojim je utrženo 4 milijuna kuna prošle i oko 5 milijuna kuna ove godine.

Sustav je bogatiji i za 2,6 milijuna kuna vrijedan prihod od rada zatvorenika, te uštedu od 4 milijuna kuna zbog objedinjene nabave.

Uprava će ovaj tjedan iz proračuna dobiti 10 milijuna kuna za materijalne troškove čime će ukupna nepodmirena prenesena sredstavbiti prepolovljena.

Ukazao je i na prepoznavanje potreba unaprjeđenja stanja u zatvorskom sustavu koje je razvidno kroz činjenicu da je za razliku od 1,5 milijuna kuna u ovoj godini u 2007. proračunom predviđeno 11 milijuna kuna ili više od 700 % povećanja sredstava za kapitalna ulaganja.

Tako se u 2007. godini očekuje povećanje kapaciteta zatvora, povećanje broja zaposlenih, poboljšanje postojeće i nabava nove opreme, kao i adaptacija postojećih prostora i to ne samo onih namijenjenih smještaju zatvorenika već i zaposlenika.

Damjanović je posebno istaknuo potrebu sustava za dodatnih  413 službenika i namještenika, od čega 178 pravosudnih policajaca.

Ove je godine zaposleno 38 pravosudnih policajaca, kao i njih 5 u odjelu osiguranja u Primorsko-goranskoj županiji.

Za 67 pravosudnih policajaca natječaj je u završnoj fazi, od kojeg broja bi čak 27 trebalo biti zaposleno u Kaznionici Glina.

Ilustrirajući sigurnosnu situaciju u sustavu Damjanović je ukazao na to kako se fizički sukobi i uporaba sile smanjuju iz godine u godinu usprkos rastućem broju osoba na izdržavanju kazne, pa je tako u 2003. godini evidentirano 10 slučajeva, 2004. 9, a 2005. 8 slučajeva.

Načelnica Dubravka Fabri Mošnja povjerenike je upoznala s nabavkama opreme i sredstava za rad u ovoj i planovima za 2007. godinu, posebice onima koja će doprinjeti poboljšanju uvjeta rada i sigurnosti službenika i namještenika, prije svega sredstava veze, videonadzora, specijalnih vozila, zaštitne opreme, ali i drugih sofisticiranih uređaja poput detektora mobitela.

Damjanovic191206_3

Nakon iscrpnog izlaganja o stanju u sustavu zamjenica predsjednika Odbora pravosudne policije SDLSN Jasna Stilinović zahvalila se gostima i pozdravila sve projekte koji su usmjereni na poboljšanje uvjeta rada i sigurnosti, istovremeno ukazavši na problem nedostatka odora, budući da jedan zimski i ljetni komplet nisu dovoljni, kao i opreme interventnih policajaca koji su u više navrata ukazali na probleme koje imaju sa štitovima.

Dodala je i kako je veći broj policajaca prošle godine pristupio ispitu za dobivanje višeg čina, ali da do danas nitko od njih nije postavljen u više zvanje.

Stilinović je ukazala i na problem neuplaćivanja doprinosa po sudskim presudama u korist zaposlenika sustava u sudskim postupcima zbog kašnjenja donošenja uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada.

pravosudna_kontrolaOno što posebno boli zaposlene u sustavu jest, ukazala je Stilinović, činjenica da im se za prekovremeni rad ne priznaju dodaci na posebne uvjete rada premda, upravo tijekom prekovremenog rada stres i psihofizičko opterećenje najviše dolaze do izražaja.

Također, Stilinović je ukazala na potrebu da se u postupku donošenja Zakona o plaćama državnih službenika odgovarajuće vrednuju poslovi koje obavljaju službenici i namještenici zatvorskog sustava, te status pravosudnih policajaca izjednači s onim policijskih službenika u MUP-u.

U nastavku su uslijedila i konkretna pitanja sindikalnih povjerenika i primjeri iz prakse kojima su ilustrirali kako na nižim razinama subordinacije često dolazi do proizvoljnog tumačenja prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, te istovremenog neadekvatnog pozicioniranja pojedinih službenika unutar postojeće sistematizacije, pri čemu je istaknut problem pomoćnih odgajateljica.

Iako su pokazali dobru volju i saslušali probleme s kojima se zaposlenici sustava suočavaju u svakodnevnom radu, čelni ljudi Uprave nisu mogli odgovoriti na njihove konkretne upite, ali su obećali kako će zajedno sa Sindikatom učiniti dodatne napore kako bi se njihov položaj što brže poboljšao.

Načelnik Mihoci tom je prigodom iskazao spremnost Uprave da se odazove inicijativi koju je predložio tajnik SDLSN Siniša Kuhar da se u postupku donošenja Zakona o plaćama državnih službenika dvije strane konzultiraju i artikuliraju zajedničke prijedloge u cilju poboljšanja svih zaposlenih u zatvorskom sustavu.