RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Ukorijenjena, nesvjesna, ali ne i nevidljiva diskriminacija

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Ukorijenjena, nesvjesna, ali ne i nevidljiva diskriminacija

diskriminacija_u_sluzbi

(SDLSN, 12. rujna 2008.) Odbor žena Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske do kraja ove godine namjerava provesti anonimnu anketu o ponašanju i navikama zaposlenih i njihovih nadređenih u državnim tijelima u cilju detektiranja obrazaca ponašanja koji imaju obilježja spolne diskriminacije, ali ne predstavljaju društveno neprihvatljivo ponašanje u normativnom smislu.
sdlsn_www220Radi se o ukorijenjenim nepisanim pravilima i nesvjesnim navikama kojima se pripadnice ženskog spola čak i u većinski “ženskom” radnom okruženju tretiraju sukladno patrijarhalnim i diskriminirajućim obrascima ponašanja.
Iako će cilj ankete, između ostalog, biti analiza stanja u pogledu pristupačnosti hijerarhijski viših i bolje plaćenih radnih mjesta u državnoj službi, glavna namjera je upozoriti na ukorijenjenu, nesvjesnu, ali ne i nevidljivu diskriminaciju koja se provodi i doživljava na horizontalnoj i vertikalnoj razini.
Radi se o ponašanjima kojima se patrijarhalni nazor o podjeli svijeta na njegovu stereotipnu mušku i žensku dimenziju prenosi u radnu sredinu, na način kojega često nisu svjesni ni oni koji svojim postupcima diskriminiraju, niti oni koje se diskriminira.
Ovakvo stanje najbolje opisuju situacije u kojima se između muških i ženskih članova kolektiva poslovi kuhanja kave, serviranja za vrijeme gableca, rođendana, obilježavanja blagdana i pospremanja nakon ovih događaja, redovito prepuštaju osobama ženskog spola, koje spremnošću na prihvaćanje “svoje” uloge u društvu i same pridonose takvom ponašanju.

Tko sve na poslu pije kavu, a tko ju priprema, servira i čisti suđe nakon njena ispijanja?
Tko sve na poslu pije kavu, a tko ju priprema, servira i čisti suđe nakon njena ispijanja?

U situacijama kad se radi o podjeli radnih zadataka, manje zahtjevni ili rutinirani zadaci, poput prijepisa, vođenja zapisnika ili telefoniranja, u mješovitim se radnim sredinama u većoj mjeri dodjeljuju ženama, ponekad i iz banalnih razloga jer politički postavljeni muški šefovi nikad nisu naučili koristiti kompjutor, a srame se priznati da bi im dobro došlo pohađanje tečaja iz osnova rada na računalu.
Također, anketom se želi utvrditi kako zaposlenice u državnoj službi procjenjuju stanje  ravnopravnosti spolova kroz zastupljenost žena u tijelima i na pozicijama na kojima se donose ključne poslovne političke odluke, tj. smatraju li da su na tim pozicijama zaista najkompetentnije pripadnice ženskog spola ili se radi o ženama koje čak i na hijerarhijski višim radnim mjestima svojim ponašanjem prihvaćaju i promiču gore opisane patrijarhalne obrasce, a svoj položaj duguju lažnoj političkoj korektnosti i politici brojčane zastupljenosti žena.
Nakon provedbe ankete, koju Odbor žena priprema u suradnji sa ženskim nevladinim organizacijama koje na području promicanja rodne jednakosti imaju bogato iskustvo, Sindikat će analizom i objavom rezultata pokušati ukazati na diskriminirajuća ponašanja i osvijestiti ih kod pripadnika jednog i drugog spola.
Dobar običaj da se anketa prvo provede i analizira zaobiđen je zbog činjenice da Sindikat i samom njenom najavom želi potaknuti zaposlene u državnim tijelima da počnu razmišljati o tome u kojoj mjeri svojim ponašanjem, neovisno radi li se o ženama ili muškarcima, pridonose stvaranju nediskriminirajućeg radnog okruženja i društva.

Pročitajte još…