RAZGOVORI VLADE I SINDIKATA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBI

RAZGOVORI VLADE I SINDIKATA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBI

Vlada_sind220210-(3)390

(SDLSN, 22. veljače 2010.) Sukladno najavi predsjednice Vlade Jadranke Kosor, potpredsjednik GSV-a i ministar prometa Božidar Kalmeta razgovarao je danas s predstavnicima sindikata državnih i javnih službi.

sdlsn_www220S Vladine strane, pored ministra Kalmete, sa sindikatima su razgovarali ministar financija Ivan Šuker, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Vitomir Begović i kasnije pristigli ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović, koji su pred sobom imali zid sastavljen od brojčano znatno nadmoćnijih sindikalnih snaga.
Ministar Kalmeta je razgovore predstavio kao nastavak razgovora socijalnih partnera u godini koja je teška i rekao kako dvije strane trebaju vidjeti mogu li kroz dijalog napraviti dodatne napore, uključujući i otvaranje pitanja prava iz kolektivnih ugovora te zaključenih sporazuma o plaćama.
“Trebamo vidjeti kako, što, u kojoj mjeri i gdje možemo učiniti”, rekao je Kalmeta i dodao kako ovaj sastanak znači otvaranje razgovora koje treba nastaviti i na razini Vlade i na razini ministarstava te da Vlada u ovom trenutku od sindikata ne očekuje konačne odgovore.

Vlada_sind220210-(2)390

Ministar financija Ivan Šuker upozorio je kako trenutno “top tema” javna potrošnja, odnosno rashodovna strana proračuna, a sve se odvija u situaciji u kojoj je 310.000 nezaposlenih i s prihodima proračuna na razini siječnja prošle godine.
Šuker je naglasio da je Vlada donijela odluku o isplati drugog dijela božićnice zaposlenima u javnim i državnim službama, ali i postavio pitanje što s materijanim pravima u 2010. godini.
Vitomir Begović je pak naglasio potrebu revizije pojedinih prava iz kolektivnih ugovora koja proizlaze iz staža zaposlenih i njihovog redefiniranja, odnosno preusmjeravanja u cilju povećanja produktivnosti rada.
Sindikalna strana je pak okrenula “pilu naopako” i upozorila na opasnost od olakog prihvaćanja i prelaženja preko lažne slike o prevelikom broju zaposlenih u javnom sektoru, koja je u kontradikciji sa strategijama i prihvaćenim standardima na području obrazovanja, zdravstva, državne uprave i drugim područjima, ali i upozorila na brojne resore i područja u kojima još uvijek postoje brojne mogućnosti za uštede.