Referendum u Zagrebačkoj županiji: Mi smo svoje Rekli!

Referendum u Zagrebačkoj županiji: Mi smo svoje Rekli!

(SDLSN) Samobor, 20. rujna 2004. Na području Zagrebačke županije, prema službenim rezultatima koje smo primili s terena od članova glasačkih odbora Referendum o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike s odredbom o doprinosu solidarnosti u potpunosti je uspio jer mu se odazvala većina državnih službenika i namještenika zaposlenih u tijelima državne uprave na tom području. Jednako tako, najveći broj izašlih na referendum izjasnio se za prihvaćanje Kolektivnog ugovora kojeg su Vlada R H i predstavnici sindikata državnih službi potpisali 02.07.2004. Ova činjenica govori da su zaposlenici u državnim službama, bez obzira na sindikalnu pripadnost, prepoznali svoj interes u odredbama novog kolektivnog ugovora, koji je opsegom zaposleničkih prava najbolji dosad potpisani takav ugovor.

Službeni podaci (vidi tablicu)  koje smo dobili za glasačka mjesta u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji pokazuju prevladavajući trend kakav  je zabilježen i u ostalim tijelima državne uprave na području županije (Državna geodetska uprava, Ministarstvo financija, pravosudna tijela i dr.). Nešto slabiji rezultati zabilježeni  su jedino u tijelima državne uprave  gdje nema sindikalnih aktivnosti ili su one nedovoljne, što vjerovatno znači da zaposlenici u tim sredinama  nisu  dobili zadovoljavajuće informacije o kolektivnom ugovoru, pa je u skladu s tim  izražen i njihov odnos prema referendumu. No, što se tiče Zagrebačke županije državni su službenici i namještenici rekli svoje!

Perovic_clanak_ref