Reforma plaća zaposlenih u javnom sektoru pod motom: “Graditi, uključiti, a ne rušiti”

SJEDNICA POVJERENSTVA
Reforma plaća zaposlenih u javnom sektoru pod motom: “Graditi, uključiti, a ne rušiti”

Polazeći od načela jednakosti plaća, jednaka plaća za jednaki rad za sve zaposlene u javnom sektoru, izrada jedinstvenog načina utvrđivanja načela i osnova za izračun plaća zaposlenih u javnoj službi iziskivat će niz reformskih mjera

reforma_vl020316

AUTORI: Ljubica Gatarić, Vecernji.hr

(VEČERNJI LIST, 2. ožujka 2016.) Održana je prva sjednica Povjerenstva za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi na kojoj je dogovorena metodologija, način izrade i rokovi za izradu Akcijskog plana za provedbu analize složenosti poslova u javnom sektoru, izrade kompetencijskog okvira zaposlenih, utvrđivanja kriterija nove klasifikacije radnih mjesta, uspostave objektivnog i nepristranog ocjenjivanja koje će omogućiti nagrađivanje prema rezultatima rada te revidiranje sustava uređenja plaća u javnoj upravi.

vl_logo170214Povjerenstvo vodi ministrica Nada Šikić, a na sastanku su sudjelovali potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Božo Petrov, ministrica uprave dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović i ministrica rada i mirovinskoga sustava dr. sc. Nada Šikić.

Na sastanku je dogovorena metodologija, način izrade i rokovi za izradu Akcijskog plana za provedbu slijedećih aktivnosti: analize složenosti poslova u javnom sektoru, izrade kompetencijskog okvira zaposlenih, utvrđivanja kriterija nove klasifikacije radnih mjesta, uspostave objektivnog i nepristranog ocjenjivanja koje će omogućiti nagrađivanje prema rezultatima rada te revidiranje sustava uređenja plaća u javnoj upravi. “Raditi, uključiti, a ne rušiti” poručeno je danas s povjerenstva.

Plaće zaposlenih u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj nisu regulirane na jedinstven način. Uz opće propise o plaćama u javnim službama nizom posebnih zakona i drugih propisa uređene su plaće zaposlenih u javnom sektoru, a pored toga sklopljeno je i niz kolektivnih ugovora i sporazuma kojima se na različit način uređuju plaće, dodaci na plaće i druga materijalna prava zaposlenih. Različitost i autonomnost velikog broja pravnih izvora radnih prava posljedično je doveo do vrlo velikih razlika plaća zaposlenih na gotovo identičnim poslovima, ali u različitim sustavima.

-Utvrdili smo velike razlike između sustava nagrađivanja zaposlenih u različitim tijelima javne uprave- naglasila je ministrica Alibegović.

U okviru Europskog semestra i Programa konvergencije za Republiku Hrvatsku Europsko vijeće je u svojim preporukama o Nacionalnom programu reformi za 2014. godinu, preporučilo Republici Hrvatskoj preispitivanje sustava određivanja plaća. Stoga je usvojenim Nacionalnim programom reformi za 2015. godinu, u okviru poglavlja kojim se uređuje pitanje rješavanja slabosti u upravljanju javnog sektora i povećanje njegove učinkovitosti, kao jedna od mjera, predviđeno revidiranje sustava određivanja plaća i uređenje sustava plaća u javnoj upravi i javnim službama. Ova reformska mjera do sada nije provedena.

Svjesna nužnosti ovih reformi, Vlada je na sjednici održanoj 24. veljače 2016. godine donijela Odluku o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave i osnovala ovo Povjerenstvo u čijem radu sudjeluju predstavnici resornih tijela nadležnih za državne i javne službenike te predstavnici socijalnih partnera. -Mi smatramo da je reformski paket javne uprave nešto iznimno bitno za odraditi u ove četiri godine mandata- zaključio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Božo Petrov na današnjoj sjednici.

Polazeći od načela jednakosti plaća, jednaka plaća za jednaki rad za sve zaposlene u javnom sektoru, izrada jedinstvenog načina utvrđivanja načela i osnova za izračun plaća zaposlenih u javnoj službi iziskivat će niz reformskih mjera. Jedna od tih mjera biti će i uspostava jedinstvenog zakonodavnog okvira, koji će informatiziranim katalogom zaposlenih u javnoj upravi osigurati potpunu transparentnost podataka o ljudskim potencijalima.