Reforma Porezne uprave bez smanjenja broja zaposlenih

Reforma Porezne uprave bez smanjenja broja zaposlenih

kralj_tihomir_RTL

(SDLSN, 10. listopada 2013.) Zamjenik ravnateljice Porezne uprave Tihomir Kralj informirao je jučer predstavnike Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske o procesu reforme ove upravne organizacije čiji rad izravno utječe na brzinu i opseg punjenja državnog proračuna.

sdlsn_www220U kraćoj prezentaciji sadašnjeg stanja koje obilježava nejednaka opterećenost pojedinih dijelova Porezne uprave i buduće organizacije Kralj je naglasio kako reforma, koja uključuje donošenje novog Zakona o Poreznoj upravi i njen budući ustroj, neće dovesti u pitanje radna mjesta za oko 4300 zaposlenih, a kroz prirodni odljev, tj. odlazak u mirovinu po sili zakona i obnavljanje kadrova uz primjenu klauzule 2 za 1, u sustav će se dovesti ljudi za čijim stručnim profilom postoji potreba.
Prema Kralju, cilj donošenja novog Zakona je na jednostavan način propisati nadležnosti i ovlasti, radnopravne odnose te organizacijsku strukturu, koja bi počivala na pet ili četiri područna ureda s 50 do 70 ispostava i Središnjim uredom koji bi obavljao poslove na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Projekcije bilo kakvih viškova zaposlenih u Poreznoj upravi ne postoje, bilo da se radi o službenicima ili namještenicima, rekao je Kralj, ali i naglasio da ne treba očekivati ni da će svatko zadržati svoju poziciju ili mjesto rada u novom ustroju u kojem se očekuje i ukidanje pojedinih voditeljskih pozicija i malih ispostava, koje bi trebale zamijeniti izdvojeni uredi u kojima bi se, npr., dva puta tjedno organizirao rad sa strankama.
Jedna od novina u radu trebala bi biti horizontalna rotacija zaposlenika te uspostava disciplinskih vijeća na razini Porezne uprave, kako bi se osiguralo da u postupcima zbog povrede službene dužnosti sudjeluju osobe koje imaju potrebna znanja o specifičnostima rada poreznog sustava.
Vezano za “outsourcing”, odnosno izdvajanje netemeljnih djelatnosti iz sustava, Kralj je napomenuo da se novi sustav planira s postojećim ljudima, ali da će to ovisiti o rješenjima na razini čitave državne uprave o kojima odlučuje Vlada.
Formirano je i Povjerenstvo za reorganizaciju Porezne uprave u čijem će radu sudjelovati i predstavnici sindikata Denis Buršić iz SDLSN-a i Gordana Jagar iz Sindikata Porezne uprave Hrvatske.