Reorganizacija MUP-a: Materijalna prava policijskih službenika i dalje ista?

Zagreb, 26. travnja 2021. – Predstavnik SDLSN-a, predsjednik Odbora MUP-a Robert Magdić sudjelovao je na sastanku u Ravnateljstvu policije vezano uz funkcionalnu reorganizaciju Ministarstva unutarnjih poslova.

SDLSN se složio s predstavljenim Nacrtom prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i drugih pripadajućih uredbi i pravilnika kojom bi došlo do smanjivanja broja ustrojstvenih oblika jedinica i rukovodećih radnih mjesta i spajanja pojedinih ustrojstvenih jedinica, a sve radi jačanja policijskih postaja kao temelja policije.

No, nažalost, kako je vidljivo, predviđenim preustrojem i planiranom reformom u MUP-u neće doći do povećanja koeficijenata policijskim službenicima temeljne policije, prometne policije i policijskim službenicima na državnoj granici na 1,00. Neće doći ni do povećanja dodataka na složenost policijskih poslova, čime bi se dodatno osnažila materijalna prava policijskih službenika koji izravno obavljaju policijske poslove na terenu, a što bi trebao biti osnovni temelj navedenog preustroja i reforme u MUP-u.
Zbrinut će se rukovodeći kadrovi (VŠS,VSS – ex načelnici i pomoćnici načelnika), dok materijalna prava policijskih službenika – SSS ostaju ista, što je jedan od osnovnih razloga napuštanja policijskih službenika resornog ministarstva.

Vezano za pristupanje Republike Hrvatske Schengenskom prostoru, pozdravljamo što niti jedan policijskih službenik neće ostati bez svojeg radnog mjesta, već se planira njihovo preraspoređivanje u drugim ustrojstvenim jedinicama (preraspodjela 1.346 sistematiziranih radnih mjesta u graničnoj policiji).

SDLSN se složio i sa spajanjem specijalne i interventne policije, kao i dodavanjem naziva ratnih postrojbi specijalnih jedinica policije korištenih u Domovinskom ratu.

Photo: Zarko Basic/PIXSELL