RIJEKA: Policajac koji je previše pisao upućen na izvanredni liječnički pregled

RIJEKA: Policajac koji je previše pisao upućen na izvanredni liječnički pregled

Umjesto da ga primi na razgovor, načelnik PU primorsko-goranske Oliver Grbić uputio je sindikalnog povjerenika na izvanredni liječnički pregled
Umjesto da ga primi na razgovor, načelnik PU primorsko-goranske Oliver Grbić uputio je sindikalnog povjerenika na izvanredni liječnički pregled

(SDLSN, 20. studenoga) Tihomir Kopić Vrus, policijski službenik Policijske uprave primorsko-goranske, po zanimanju policajac zaposlen u Drugoj policijskoj postaji Rijeka, koji ima neugodnu naviku da o nepravilnostima u radu policije i nepoštivanju odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u MUP-u, piše “naokolo”, od načelnika Policijske uprave, pomoćnika ministra MUP-a, ministra Kirina, pa sve do predsjednika Vlade RH dr. Ive Sanadera, sutra će biti podvrgnut izvanrednom sistematskom zdravstvenom pregledu.

Međutim, pored toga što je policajac, Tihomir je i sindikalni povjerenik SDLSN, pa mu u sindikalni “opis posla” spada i ukazivanje na možebitne propuste poslodavca kada su u pitanju prava policijskih službenika iz Kolektivnog ugovora.

Poslodavac je pak, kaže članak 80. Kolektivnog ugovora, “dužan razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s ostvarenjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i po osnovi rada i o zauzetim stajalištima dužan je u roku osam dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva pismenim putem izvijestiti Sindikat“.

Zahtjevu načelnika PU Grbića udovoljeno je iz sjedišta MUP-a
Zahtjevu načelnika PU Grbića udovoljeno je iz sjedišta MUP-a

U svojim dopisima gospodin Kopić Vrus upozoravao je na probleme nedostatne opreme i odora policijskih službenika, nepoštivanje Kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na donošenje rasporeda rada tjedan dana unaprijed (izuzev hitnog prekovremenog rada), nemogućnosti policajaca koji ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta odgovarajuće stručne spreme jer su na njih raspoređene osobe neodgovarajuće stručne spreme, a u više je navrata bezuspješno pokušavao doći do načelnika PU Olivera Grbića kako bi mu i osobno, kao sindikalni povjerenik, iznio navedenu problematiku.

Hoće li izvanredni liječnički pregled otkriti kakve poremečaje osobnosti, višak pokvarenih zubi ili skrivenu tetovažu kod prerevnog sindikalnog povjerenika?
Hoće li izvanredni liječnički pregled otkriti kakve poremečaje osobnosti, višak pokvarenih zubi ili skrivenu tetovažu kod prerevnog sindikalnog povjerenika?

Da problema u MUP-u ima, najbolje svjedoče tisuće radnih sporova od kojih je najveći broj nastao za vrijeme ministrovanja Šime Lučina, zbog koji su nastale financijske obveze MUP-a koje mu i danas predstavljaju kamen oko vrata i kočnica su bržem razvoju, a bez obzira na poboljšanje situacije, pa nije za vjerovati da je baš svaka Kopićeva predstavka neutemeljena.

Kako bi ga se, kao “hiperaktivnog” sindikalnog povjerenika, zaustavilo u prerevnom shvaćanju svoje uloge ponuđeno mu je drugo radno mjesto, koje je on, po pravu sindikalnog povjerenika da bez njegove suglasnosti ne može biti premješten na drugo radno mjesto iz Kolektivnog ugovora odbio.

Kako se metoda mrkve nije pokazala učinkovitom, uskoro je primijenjena metoda štapa, pa je načelnik Oliver Grbić koji ga nikako nije htio primiti na razgovor, sindikalnom povjereniku omogućio izvanredni “razgovor” s liječnicima, u obliku upućivanja na izvanredni sistematski zdravstveni pregled.

Hoće li se na pregledu, koji je zakazan za sutra u 7:00 sati, pokazati kako policajac Kopić Vrus ima viška pokvarenih zubi, tetovažu ili psihičkih tegoba koje predstavljaju smetnju obavljanju poslova policijskog službenika, dakako ne znamo, ali znamo da sindikalni povjerenik ne može zbog obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike.

Kako njegovi kolege nisu upućeni na izvanredni liječnički pregled, pitamo se ima li njegovo upućivanje kakve veze sa sindikalnom aktivnošću?