RIJEKA: Županijsko povjereništvo SDLSN o rezultatima referenduma

RIJEKA: Županijsko povjereništvo SDLSN o rezultatima referenduma

Rijeka240904_5

(SDLSN, 24. rujna) RIJEKA – Danas je u Domu sindikata “Franjo Belulović” održana tematska sejdnica Županijskog povjereništva SDLSN Primorsko-goranske županije. Na dnevnom redu bila je provedba referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na nacionalnoj i županijskoj razini, te aktivnosti koje su pred Sindikatom u razdoblju nakon stupanja na snagu kolektivnog ugovora, a nakon sastanka održana je i tiskovna konferencija za predstavnike medija u županiji.

Rijeka240904_2

Predsjednik SDLSN Ivica Ihas obavijestio je nazočne sindikalne povjerenike i predstavnike medija o tome da su državni službenici i namještenici kroz referendum po prvi put imali prigodu vrednovati kolektivni ugovor kao rezultat pregovora sindikata državnih službi i Vlade RH, te da se na dosad prikupljenom uzorku od 45.000 zaposlenika  može zaključiti da je referendum u potpunosti uspio i u pogledu potrebnog broja izašlih glasača i broju onih koji su glasovali za prihvaćanje kolektivnog ugovora. Naime, dosad prikupljeni podaci ukazuju na odziv od preko 75% zaposlenika, od čega je “ZA” ugovor glasovalo njih 92%, 7% protiv, dok je bilo 1% nevažećih listića. Budući da je prema dosad prikupljenim podacima utvrđeno kako je glasovalo više od 2/3 ukupnog broja državnih službenika i namještenika, glasovi preostalih zaposlenika više ne mogu utjecati na ishod referenduma, premda je za očekivati da će i oni odražavati dosad utvrđeno raspoloženje glasača.

Ref_Rijeka_kolac1Govoreći o rezultatima referenduma na razini Primorsko-goranske županije, županijska povjerenica SDLSN Slavica Juranić naglasila je da rezultati odražavaju uloženi trud u razvoj i jačanje sindikalne organizacije na razini županije, što se vidi i iz odziva na referendum u županiji koji je bio viši od prosjeka u državi. Tako je prema dosad prikupljenim podacima referendumu pristupilo 3.119 državnih službenika i namještenika, odnosno njih 82%, od čega je njih 92% glasovalo “ZA” prihvaćanje kolektivnog ugovora.  

Govoreći o predstojećim aktivnostima nakon referenduma Ivica Ihas je naglasio kako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu kolektivnog ugovora trebaju započeti pregovori oko triju važnih uredbi o kojima umnogome ovisi status državnih službenika i namještenika – uredbama o koeficijentima, posebnim uvjetima rada i nagrađivanju.

Rijeka240904_6Istovremeno Sindikat nastavlja s pritiskom na Vladu da se izmjene vrijedećeg Zakona o državnim službenicima i namještenicima odlože dok se o spornim odredbama ne postigne suglasnost sa zahtjevima Sindikata, posebice u dijelu koji se odnosi na ukidanje instituta raspolaganja, mogućnosti prijama u državnu službu bez prethodne provjere kod središnjeg državnog tijela za upravu, smanjivanja roka potrebnog za otpuštanje temeljem dvije negativne ocjene rada i istovremeno ukidanja mogućnosti izvanrednog promaknuća temeljem pozitivne ocjene rada.

Na sastanku je postignut konsenzus oko potrebe daljnjeg jačanja sindikalne organizacije u Primorsko-goranskoj županiji, te su u tom smislu dogovorene i konkretne mjere u vidu organizacije edukacije za sindikalne povjerenike na ovom području u bliskoj budućnosti.

Rijeka240904_4