RUSIJA: Hrvatski vatrogasci i sindikalci završili posjet ruskim kolegama

RUSIJA: Hrvatski vatrogasci i sindikalci završili posjet ruskim kolegama

(SDLSN, 12. travnja) Delegacija hrvatskih vatrogasaca i sindikalaca pršloga je tjedna boravila u Rusiji kako bi se upoznala sa iskustvima svojih ruskih kolega i uspostavila suradnju na području organizacije i rada hitnih službi.

Rusija_glavna-uprava-za-vatrogasni

 

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U RUSKOJ FEDERACIJI
Klasa: 303-03/05-42/19
Broj: 521-RUS-01/03-05/19-IB

Moskva, 10. travnja 2005.

Dostaviti:
URED PREDSJEDNIKA RH
Savjetnik za politička pitanja
HRVATSKI SABOR
Ured predsjednika
VLADA RH
Ured predsjednika Vlade
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA RH
Kabinet ministrice
Hido Biščević, državni tajnik za politička pitanja
David Sopta, pomoćnik ministrice za međunarodnu gospodarsku suradnju
Dražen Margeta, pomoćnik ministrice za bilateralnu suradnju
Odjel za analitiku
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Đuro Poldrugač, ravnatelj
Mladen Jurin, pomoćnik ravnatelja

BILJEŠKA
o posjetu predstavnika hrvatskih vatrogasaca
Moskvi, 5. – 8. travnja 2005. godine

Sažetak: Na poziv Ministarstva Ruske Federacije za poslove civilne zaštite, izvanredna stanja i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, Moskvu su posjetili Mladen Magdić, predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Goran Franković, predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske i Ivan Vuleta, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod. Predstavnici hrvatskih vatrogasaca posjetili su Ministarstvo RF za izvanredna stanja, Akademiju državne vatrogasne službe, Akademiju civilne zaštite, Glavnu upravu za vatrogasni nadzor grada Moskve, vatrogasnu postrojbu br. 2, Centar za vršenje spasilačkih operacija od posebnog rizika “Lider” i centar aeromobilne spasilačke postrojbe “Centrospas”. Predstavnike hrvatskih vatrogasaca primio je veleposlanik RH Kovačević.

Na poziv Ministarstva RF za poslove civilne zaštite, izvanredna stanja i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda od 5. do 8. travnja o.g. u Moskvi je boravilo hrvatsko izaslanstvo u sastavu: Mladen Magdić, predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Goran Franković, predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske i Ivan Vuleta, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod. Tijekom posjeta Moskvi od strane Veleposlanstva RH u njihovoj pratnji je bio I. tajnik Ivica Budanec

Dana 5. travnja predstavnike hrvatskih vatrogasaca u Veleposlanstvu RH primio je veleposlanik Božo Kovačević. Predstavnici hrvatskih vatrogasaca obavijestili su o osnivanju Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2005. godini. S tim u svezi za hrvatske vatrogasce zanimljiva su iskustva i znanja Rusije na području zaštite i spašavanja.

Posjet Akademiji državne vatrogasne službe Ministarstva RF za poslove civilne zaštite, izvanredna stanja i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, 5. travnja 2005.

Rusija_vatrogasna-akademija

Hrvatsko izaslanstvo posjetilo je Akademiju državne vatrogasne službe osnovanu još 1933. godine. Upoznati su s obrazovnim procesom i materijalno-tehničkom bazom Akademije. Akademija je glavna vatrogasno-tehnička obrazovna institucija koja vrši pripremu, usavršavanje i povećanje kvalifikacije stručnjaka na području vatrogasne sigurnosti po programima početnog, srednjeg, visokog i dopunskog profesionalnog obrazovanja. Akademiju završava osnovni dio stručnjaka na području vatrogasne sigurnosti (56% s visokim obrazovanjem i 76% sa srednjim obrazovanjem). Tijekom zadnjih deset godina Akademiju je završilo preko 20 tisuća inženjera vatrogasne sigurnosti uključujući iz stranih zemalja (od 1964 g. preko 2 tisuće stranih stručnjaka, iz Angole, Afganistana, Bugarske, Mađarske, Vijetnama, Njemačke, Jemena, Kube, Mongolije, Nikaragve, Češke, Slovačke i dr.).

Posjet Glavnoj upravi za vatrogasni nadzor grada Moskve i vatrogasnoj postrojbi, 5. travnja 2005.

Rusija_glavna-uprava-za-vatrogasni

Predstavnici hrvatskih vatrogasaca posjetili su Glavnu upravu za vatrogasni nadzor grada Moskve i vatrogasnu postrojbu br. 2. Glavni državni inspektor za vatrogasni nadzor grada Moskve Viktor Klimkin upoznao je hrvatsko izaslanstvo s djelatnošću i prezentirao opremu i materijalna sredstva njegove službe.

Sastanak u Ministarstvu RF za poslove civilne zaštite, izvanredna stanja i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, 6. travnja 2005.

U Ministarstvu RF za izvanredna stanja hrvatsko izaslanstvo primio je zamjenik direktora Uprave za međunarodnu suradnju Vladimir Kakuša, koji ih je upoznao sa strukturom i djelatnošću ruskog ministarstva. Ministarstvo je federalno tijelo izvršne vlasti, specijalno opunomoćeno za rješavanje zadaća na području civilne zaštite, zaštite stanovništva i teritorija od izvanrednih stanja prirodnog i tehnološkog karaktera. Na čelu je ministar Sergej Šojgu. Tijekom sastanka, ruski sugovornik je izvijestio hrvatsko izaslanstvo da je ruska strana zainteresirana za skoro potpisivanje sporazuma o suradnji na području sprječavanja prirodnih i tehnoloških katastrofa.

Posjet Akademiji civilne zaštite Ministarstva RF za poslove civilne zaštite, izvanredna stanja i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, 6. travnja 2005.

Rusija_akademija-civilne-zastite

Hrvatsko izaslanstvo primio je zamjenik načelnika Akademije S.V. Kartašov, koji je govorio o obrazovnom procesu i materijalno-tehničkoj bazi Akademije. Akademija je osnovana 1992. godine i vodeća je obrazovna institucija, metodološki i znanstveni centar, koji se bavi pripremom i usavršavanjem rukovoditelja i stručnjaka za zaštitu stanovništva od izvanrednih situacija.

Posjet Centru za provođenje spasilačkih operacija od posebnog rizika “Lider” Ministarstva RF za izvanredna stanja, 6 travnja 2005.

Ruasija_centar-za-operacije-posebno

Hrvatsko izaslanstvo primio je načelnik centra general-major Nikolaj Vdovin, koji ih je upoznao s organizacijom rada i materijalno-tehničkom bazom centra.

Centar je formiran 1994. godine i od tada njegovi pripadnici stalno sudjeluju u spasilačkim i humanitarnim oparacijama u Rusiji i inozemstvu. Osnovna zadača centra je sigurnost provođenja radova u zoni izvanrednog stanja, zaštita i sigurnost djelatnika Ministarstva RF za izvanredna stanja, osiguranje humanitarnog tereta, provođenje spasilačkih radova nakon potresa, urušenja zgrada i objekata, avionskih nesreća i drugih izvanrednih stanja.

Suradnici centra “Lider” sudjelovali su u otklanjanju posljedica potresa u Kolumbiji, Afganistanu, Alžiru, Iranu, na Tajvanu, Indiji. Kod vršenja spasilačkih radova koriste se robototehničkim sredstvima sa širokim spektrom funkcionalnih mogućnosti. U strukturi Centra postoji i odjel koji vrši složene poslove vezane s otkrivanjem, demontažom i uništavanjem eksplozivnih naprava. Stručnjaci Centra vršili su poslove razminiranja i u Bosni i Hercegovini, te na Kosovu.

Posjet centralnoj aeromobilnoj postrojbi “Centrospas” Ministarstva RF za izvanredna stanja, 7. travnja 2005.

Rusija_centralna-aeromobilna-postr

Hrvatsko izaslanstvo primili su načelnik spasilačke službe Aleksandar Romanov i zamjenik načelnika inženjerijsko-tehničke službe Vladimir Potapov, koji ih informirali o organizaciji rada i materijalno-tehničkoj bazi postrojbe “Centrospas”. Postrojba je osnovana 1992. godine, za reagiranje na izvanredna stanja vezana s prirodnim katastrofama i tehnogenim nesrećama, pružanje pomoći ljudima, očuvanje proizvodnog potencijala. “Centrospas” funkcionira u režimu 24-satnog dežurstva na bazi u blizini aerodroma “Ramenskoje”, nedaleko Moskve. Postrojba je opremljena suvremenom specijalnom opremom koja omogućava efikasno vršiti spasilačke radove kod potresa, poplava, tehnoloških nesreća itd. Spremnost za odlazak u zonu izvanrednog stanja automobilskim prijevozom iznosi do 30 minuta, za odlazak helikopterom – do 1 sat, a za odlazak avionom – 3 sata. Postrojba je opremljena padobransko-desantnim sustavom, specijalnim automobilskim prijevozom, čamcima, sredstvima za potragu i spašavanje stradalih, akustičkim, infracrvenim i optičkim uređajima, hidrauličkom i pneumatskom opremom, medicinskom opremom za prvu pomoć, itd.

Susret s djelatnicima Veleposlanstva RH Moskva, 8. travnja 2005.

Rusija_veleposlanstvo-Hrvatske

Predstavnici hrvatskih vatrogasaca posjetili su Veleposlanstvo RH Moskva, gdje su se susreli s djelatnicima Veleposlanstva. Gosti su se zahvalili Veleposlanstvu i njegovim suradnicima na podršci i pomoći tijekom njihovog posjeta, te izrazili zadovoljstvo rezultatom posjeta velikom broju institucija Ministarstva RF za izvanredna stanja.

[symple_column size=”one-third” position=”first” fade_in=”false”]
Sastavio:
Ivica Budanec
I. tajnik
[/symple_column][symple_column size=”two-third” position=”last” fade_in=”false”]
Odobrio:
Stribor Kikerec, ministar-savjetnik
privremeni otpravnik poslova
[/symple_column]