S MARKOVOG TRGA: Predsjednik Sabora Luka Bebić o Zakonu o plaćama, jačim pravnim aktima i finom, finom odnosu ravnoteže između zadovoljstva i nezadovoljstva

S MARKOVOG TRGA Predsjednik Sabora Luka Bebić o Zakonu o plaćama, jačim pravnim aktima i finom, finom odnosu ravnoteže između zadovoljstva i nezadovoljstva

minuli_bebic390_final

U emisiji Hrvatskog radija S MARKOVOG TRGA, predsjednik Hrvatskog sabora, Luka Bebić, “odgovorio” je na pitanje glavnog tajnika SDLSN Siniše Kuhara o Zakonu o plaćama državnih službenika

hrt_logoPITANJE SINIŠA KUHAR: Poštovani gospodine Bebiću, zanima nas odobravate li činjenicu da se Zakon o plaćama državnih službenika donosi po hitnom postupku, premda se povjerenstvo za izradu zakona nije sastalo od ožujka 2007. do rujna 2008. godine?
Znate li da se Zakonom ukida minuli rada službenicima i plaće više od 60% službenika koji će biti ocijenjeni s ocjenom “dobar” zamrzavaju na rok od pet godina?
Znate li da se novi platni sustav temelji na ocjenama koje daje poslodavac, iako Vlada pravilnik o ocjenjivanju tek treba donijeti?
bebic_lukaZnate li da Zakon onemogućava rast plaća službenica i službenika koji zbog porodnog dopusta ili bolesti ne budu ocijenjeni dva puta, kao i da tek treba donijeti provedbene akte temeljem kojih se može procijeniti visina plaće službenika i njegov fiskalni učinak?
Ne pretvara li se time zakonodavna vlast u servis izvršne vlasti, a zakoni u akte nižeg reda u odnosu na uredbe Vlade?

ODGOVOR LUKA BEBIĆ: Ja mislim da će odgovorno i temeljito se raspraviti u Hrvatskom saboru o prijedlogu tih zakona. Mislim, teško je prejudicirati kakve će biti odluke, međutim, neće se Sabor pretvoriti u nikakvog zapravo bebic_okvirdrugorazrednog čimbenika u pogledu donošenja zakona, jer je zakon uvijek jači pravni akt nego su uredbe. Prema tome i uredba koja se donosi zakonom se može promijeniti, a odgovornost je sviju nas da u pogledu prava službenika i uopće zaposlenih u državnoj upravi i drugim djelatnostima bude u skladu s demokratskom da tako kažemo stečevinom u pogledu prava radnika, odnosno službenika i namještenika u odnosu na poslodavca.
Ta fina, da tako kažemo odnos. Taj fini, fini da tako kažem jedan, jedan odnos između poslodavaca i namještenika, službenika i radnika treba uskladiti i uravnotežiti i da ne bude ni s jedne ni s druge strane bitnih nezadovoljstava, jer svako nezadovoljstvo prouzročuje daleko više problema nego što to samo čini pojedina odredba zakona.
Dakle, to je naša želja. Teško je tu, da tako kažem, uskladiti, ali Sabor će odgovorno raspraviti i o tome i o svim drugim zakonima, posebno kad se radi o pravu zaposlenika i sigurno, ovaj, donijeti takav zakonodavni okvir koji će osiguravati ono o čemu sam govorio.

radio2

Ako ne vjerujete svojim očima u gore napisano, pitanje i odgovor možete poslušati u audio formatu ukoliko kliknete na tipku PLAY LUKA, PLAY…