Sabor o izvješću predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti

Sabor o izvješću predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti

sabor_hrt050215

(HRT, 5. veljače 2015.) Sabor je otvorio raspravu o izvješću o stanju sudbene vlasti, koje prvi put parlamentu podnosi predsjednik Vrhovnog suda. Riječ je o izvješću za pretprošlu godinu.

hrt_logo170512Predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin predstavio je promjene u organizaciji sudova, iznio pregled kretanja sudskih predmeta te podatke o proračunskom novcu namijenjenom pravosudnim tijelima.

Prema izvješću, ukupan broj sudova u 2007. godine smanjen je za 95 sudova, daljnja racionalizacija obavljena je na prelasku iz 2009. u 2010. godinu smanjenjem broja prekršajnih sudova na 63, a na prelasku 2010. u 2011. godinu smanjen je broj županijskih sudova na 15 te trgovačkih sudova na 7.

U 2012. godini provedena je reforma upravnog suđenja. Na kraju 2013. godine ustanovljeno je 159 sudova, djelovala je 51 stalna služba, a dva ustanovljena suda nisu počela s radom.

U Izvješću je dan pregled kretanja predmeta od 2007. godine do 2013. godine, iz kojeg je vidljivo da sudovi riješe veći broj predmeta od zaprimljenog broja, čime se bilježi stalni pad broja neriješenih predmeta. Analiza priljeva predmeta pokazuje rast broja novih predmeta svake kalendarske godine, osobito veći priljev predmeta na općinske sudove, veći priljev predmeta likvidacije i stečaja na trgovačkim sudovima.

Podaci o proračunskim sredstvima namijenjenim pravosudnim tijelima ukazuju na trend smanjenja sredstava, pa proračunska sredstva za 2013. godinu visinom čine samo 86,36 psoto od proračuna 2009. godine. Izdaci za zaposlene čine 84 posto proračuna, a preostali iznos odnosi se na materijalne troškove.

Pročitaj još…