Sabor: potpora izmjenama Zakona o lokalnim službenicima

Sabor: potpora izmjenama Zakona o lokalnim službenicima

sabor390

ZAGREB, 19. svibnja 2011.(Hina) – Saborski zastupnici danas su u kratkoj raspravi podržali prijedlog izmjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi koji se usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku (ZUP).
Zakon se sa ZUP-om usklađuje u pitanjima koja se odnose na rokove za žalbu, izvršnost rješenja, rokove za poništavanje i ukidanje rješenja, i slično.

hina_print_logoPropisuje se da o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe rješenjem odlučuje pročelnik ili službena osoba kojoj je to u opisu radnog mjesta sukladno unutarnjem pravilniku.
O imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o njegovim drugim pravima i obvezama odlučuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.
Intervju o prijemu u službu provodio bi se samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 posto bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada.
Kako bi se izbjegli slučajevi sukoba interesa, predsjednikom i članovima službeničkog suda ne bi mogao biti imenovan član lokalnog ili područnog predstavničkog tijela, općinski načelnik, gradonačelnik i župan te pročelnik upravnog tijela.
Predviđeno je i da se tri lakše povrede službene dužnosti tijekom dvije godine tretiraju kao teška povreda službene dužnosti.
Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika, za koje je kao stručno znanje utvrdena niža stručna sprema ili osnovna škola, provodio bi se putem pisanog testa iz općeg znanja.