Sastanak Odbora porezne uprave od 11. travnja 2003.

Sastanak Odbora porezne uprave od 11. travnja 2003.

Odbor_porezne110403

(Zagreb, 11. travnja) Odbor porezne uprave održao je sjednicu na kojoj su, pored članova Odbora, sudjelovali pomoćnik ravnatelja službe za zajedničke poslove Željko Glavaš i načelnik službe za zajedničke poslove Miroslav Butorović. Ispred središnjice Sindikata bili su nazočni predsjednik Ivica Ihas i tajnik Siniša Kuhar. Sastanak je održan u ozračju izrazitog nezadovoljstva postojećim stanjem u poreznoj upravi, posebice, kako je naglasio zamjenik predsjednika Odbora, Josip Kovačević, zbog sramotno niske plaće i ponižavajućeg položaja djelatnika Porezne uprave. “Naše plaće su od svibnja 2001. smanjene za 19-51%” izjavio je povjerenik iz Dubrovnika Antun Brautović, a predsjednica Odbora Snježana Mesek dodala je da se, dok ljudi nemaju dovoljno novaca za preživljavanje, za to vrijeme grade i obnavljaju poslovne zgrade. Upozorila je i na činjenicu da postoji poseban račun za stimulacije i plaće zakonskih zastupnika, ali se sredstva koriste isključivo za plaćanje zakonskih zastupnika dok se stimulacije iz članka 111. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ne isplaćuju zbog nepostojanja kriterija. “Temeljni kriterij za isplatu stimulacije ionako je ocjena uspješnosti rada, pa stoga ne vidimo razloga da se stimulacija ne isplati kad ocjene postoje“, kazala je gđa Mesek.

Predsjednik Sindikata Ivica Ihas izvjestio je nazočne o razgovorima s tajnicom Ministarstva financija Gorenkom Bulj od 10. travnja, prigodom kojih je gđa Bulj izrazila spremnost da se pristupi izmjenama i dopunama uredaba o koeficijentima, posebnim uvjetima i nagrađivanju, bez obzira što trenutno nema potrebnih sredstava, kako bi nova rješenja bila spremna u trenutku njihova.

Također, Ihas je zamolio predstavnike Ministarstva financija da prenesu izraženo  nezadovoljstvo mjerodavnima u Ministarstvu. Članovi Odbora izrazili su negodovanje i zbog toga što se pozivu na sastanak nije odazvala gđa Bulj osobno. Podsjetili su da se preuzima novi posao iz djelokruga drugih sustava po pitanju nadzora, a plaća i dalje ostaje ista i to neopravdano niska.

Tajnik Sindikata Siniša Kuhar skrenuo je pozornost na temeljnu nelogičnost Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi, koja se odražava u činjenici da se njome opasnost nastupanja ugroze života, profesionalne bolesti ili narušavanja zdravlja kompenzira (članak 5.) dodatkom na osnovnu plaću u visini ovisnoj o stručnoj spremi. Naime, ovakvim se rješenjem dovodi u pitanje načelo zabrane nejednakog postupanja, odnosno jednakosti pred zakonom osoba čiji je život, odnosno zdravlje ugroženo. Sindikat zastupa stav da su život i zdravlje djelatnika jednako vrijedni odnosno jednako ugroženi neovisno o stručnoj spremi. Stoga stručne službe Sindikata predlažu postavljanje pitanja ustavnosti i zakonitosti rečene uredbe.

Odbor_porezne_MF

Obraćajući se prisutnima, pomoćnik ravnatelja službe za zajedničke poslove Željko Glavaš pozvao se na načelo subordinacije inicijativa za donošenje, te izmjenu i dopunu akata iz oblasti radnopravnih odnosa pokreće u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva (Poreznoj upravi, Carinskoj upravi i dr.) i upućuje Tajništvu, koje utvrđuje konačni tekst prijedloga citiranih akata. Rekao je da je Uredba o sistematizaciji radnih mjesta, kojom se predviđa povećanje broja djelatnika za određeni broj onih koji će se preuzeti iz sustava HZZO i HZMO, u tijeku. Međutim, “djelatnici HZMO će kao državni službenici dobiti plaću koja im pripada u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima“. Naglasio je i da su se prvotne kalkulacije o tristotinjak djelatnika koje treba preuzeti iz ovih sustava pokazale pretjeranima, a uzrok tomu najvjerojatnije su upravo male plaće u poreznoj upravi.

Na kraju, kao rezultat rasprave, donijeti su sljedeći zaključci:

  1. Zatražiti od Ministarstva financija da se u prigodi Uskrsa isplati dodatak za uspješnost na radu, temeljem ocjene o radu službenika, kao obveznom kriteriju utvrđivanja natprosječnih rezultata;
  2. Dogovoriti sastanak predstavnika Odbora porezne uprave s tajnicom Gorenkom Bulj, kao mjerodavnom osobom za razgovor o poboljšanju položaja djelatnika Porezne uprave;
  3. Zatražiti ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi, i
  4. Zatražiti provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda rizičnih skupina djelatnika porezne uprave, kao i osiguranje sredstava za te svrhe.