Sastanak predstavnika SDLSN s tajnicom Ministarstva financija i ravnateljem Porezne uprave

Sastanak predstavnika SDLSN s tajnicom Ministarstva financija i ravnateljem Porezne uprave

Tajnica Bulj i ravnatelj Trbojević
Tajnica Bulj i ravnatelj Trbojević

(ZAGREB, 11. lipnja) Iako je sastanak s tajnicom Ministarstva financija zatražen još 15. travnja i to glede isplate nagrade za natprosječne rezultate rada i  sistematskih pregleda djelatnika Porezne uprave, do sastanka je došlo tek povodom izmjena Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija i to u dijelu koji se odnosi na Poreznu i Carinsku upravu. Pravilnik se mijenja zbog odluke Vlade otvaranja novih dvadesetak graničnih prijelaza, odnosno zakona o obveznim doprinosima. Pored tajnice Gorenke Bulj Ministarstvo financija na sastanku je predstavljao i Milan Trbojević sa suradnicima. SDLSN su predstavljali Snježana Mesek, Antun Brautović i Goran Ivanković ispred Odbora Porezne uprave, tajnik Siniša Kuhar i pravnik Sindikata Nenad Vuković. Sastanku su nazočili i predstavnici SPUH-a, sindikata koji djeluje unutar Porezne uprave. Iako su obje strane naglasile da su ovakvi sastanci dobrodošli, nakon iznijetih primjedbi sindikata na izmjene Pravilnika tajnica Bulj i ravnatelj Trbojević osjetili su potrebu iskazati kako se radi o organizacijskim pitanjima u koja sindikati ne bi trebali ulaziti. Dvojbu oko ovog stava razrješio je Nenad Vuković skrenuvši pozornost na činjenicu da usprkos tome postoji obveza poslodavca da informira sindikat i o takvim pitanjima, te da sasluša i očituje se na njegove primjedbe, a koja je ugrađena u Kolektivni ugovor. Siniša Kuhar je naglasio da se činjenicom održavanja sastanka nije izgubila potreba za pismenim odgovorom na ranija obraćanja Sindikata, posebice stoga što se Sindikat u ovoj godini Ministarstvu obratio samo dva puta. “Dio pitanja koji je danas postavljen bio bi odavna skinut s dnevnog reda da je Ministarstvo odgovorilo na naše dopise“, rekao je tajnik Siniša Kuhar, naglasivši da bi odgovor bio korektno objavljen na našim web stranicama. Predstavnici Ministarstva i sindikata u više su navrata istaknuli težak položaj zaposlenih u Poreznoj upravi i njihove male plaće, kao i nepravedno nejednako vrednovanje posebnih uvjeta rada inspektora s visokom i višom stručnom spremom. Međutim, ako postoji konsenzus oko ovih važnih pitanja zbog čega se ona ne rješavaju? Vlada koja inzistira na stručnosti a ne na stranačkoj pripadnosti, morala bi uvažiti opravdane zahtjeve koji dolaze od strane poslodavca i sindikata.

Snježana Mesek je postavila pitanje organizacije sistematskih pegleda za djelatnike Porezne uprave i pozvala na nagodbu u svezi s isplatom božićnica za 2000. godinu, kako bi se izbjegli nepotrebni sudski troškovi. Tajnica Bulj je izrazila spremnost  da se o pitanju sistematskih pregleda konkretnije razgovara nakon što se prikupe podaci o cijeni pregleda, te da se problem  božićnica riješi na najbolji način za obje strane.

Predstavnici Odbora porezne uprave SDLSN i Nenad Vuković, pravnik Sindikata
Predstavnici Odbora porezne uprave SDLSN i Nenad Vuković, pravnik Sindikata