SDLSN Božićnica je pravo kojeg se ne kanimo odreći putem medija i “konzultacija”

SDLSN Božićnica je pravo kojeg se ne kanimo odreći putem medija i “konzultacija”

sdlsn_www220(SDLSN, 16. prosinca 2009.) “Konačnu ponudu” ministra Šukera od 625 kuna božićnice, kao i najavu da više ne namjerava pregovarati Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH (SDLSN) ne smatra ozbiljnom iz razloga što pregovori o božićnici nisu ni započeli.
Ministar Šuker pozvao je 11. prosinca sindikate državnih i javnih službi na “konzultacije”, a ne na pregovore, propustivši pri tome kao ozbiljan i odgovoran pregovarač rokove za pregovore o božićnici utvrđene Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.
Članak 64. Kolektivnog ugovora utvrđuje da će o visini božićnice Vlada i sindikati pregovarati (ne konzultirati se, op.a.) svake godine u postupku donošenja prijedloga državnog proračuna, s time da, ako se dogovor ne postigne, božićnica iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i sindikata.

bozicnice09_kucl64

Logika ove odredbe bila bi da se u tekućoj godini pregovara o božićnici za narednu godinu, ali Vlada ju nije ispoštovala ni kao temelj pregovora za ovogodišnju božićnicu, a kamoli za onu u 2010. godini i tako je božićnicu za 2009., ali i narednu godinu automatski odredila u visini u kojoj je bila zadnja ugovorena isplata božićnice, tj. u iznosu od 1.250 kuna.
Suprotno ovoj odredbi Vlada je proračun prvo uputila u Sabor koji ga je i usvojio 2. prosinca, da bi se 11. prosinca sjetila “pregovarati” sa sindikatima o iznosu božićnice.
Time je kao poslodavac pokazala kako socijalno partnerstvo shvaća kao politiku “svršenog čina” u kojoj za stvarne pregovore nema mjesta.
christmas-treeSDLSN stoga Vladu poziva da poštuje potpisano i postavlja pitanje kako je 11. prosinca postalo jasno da nema novca za božićnice, a ne i 2. prosinca kada je Sabor usvojio Državni proračun za 2010. godinu, tj. u postupku donošenja prijedloga državnog proračuna za narednu godinu.

Prešućivanjem navodnog proračunskog manjka sredstava za božićnice tijekom donošenja proračuna, Vlada se ponovno pokazala nespremna na vrijeme priznati da se nalazimo “u banani”, prebacujući krivicu na “socijalno neosjetljive” sindikate.

SDLSN se stoga pita zašto bi sindikati državnih službi i državni službenici i namještenici trebali imati razumijevanja za proračunske probleme Vlade koja ih je o njima izvijestila “post festum”, a ne u postupku donošenja prijedloga državnog proračuna, kako se obvezala kolektivnim ugovorom.
Zašto bi “poziv na konzultacije” trebali shvatiti kao pregovore, kada je ovakav oblik neformalnih pregovora u stvari postao pravilo kojim Vlada i Ured za socijalno partnerstvo iz pregovora eliminiraju ostale članove pregovaračkog tima sindikata državnih službi, odnosno savjetnike na koje sindikalna strana ima pravo, dok se s vladine strane na pregovore može “upadati” i iz njih “ispadati” kako to vladinoj strani odgovara?
SDLSN stoga poručuje da se pregovori ne vode putem medija i u formi “konzultacija” već za stolom za kojim sjede ravnopravni socijalni partneri, koji se pridržavaju dogovorenih i potpisanih kolektivnih ugovora.
Ako su oni za Vladu samo papir, za sindikate državnih službi oni su jedino za što se mogu “uloviti” u pravnoj državi kakva je Hrvatska.

Pročitajte još…