SDLSN: “Čišćenje” javnog sektora je već poćelo, ali u krivom smjeru

ciscenje_sd171113

(SLOBODNA DALMACIJA, 17. studenoga 2013.) – Milanovićeva najava “čišćenja” javnog sektora, koji je prema premijeru “bunar pogrešaka i bio je poligon za zapošljavanje rodbine i prijatelja”, u normalnim bi okolnostima zaslužila pohvalu, ali kad stiže iz usta predsjednika stranke koja već dvije godine “bunari” po državnoj i javnoj upravi, onda ne možemo ne reagirati – poručuju iz Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

SD_logo240– Vlada koja je nastavila s “dobrom praksom” krojenja državne uprave po broju koalicijskih aspiranata na šefovska mjesta, u kojoj dežurni liječnici “operiraju” po resorima za koje nisu nadležni, a na početku mandata je startala s ukidanjem formalnih zakonskih prepreka politizaciji i deprofesionalizaciji državne uprave u obliku obveznih javnih natječaja za zapošljavanje u ministarskim kabinetima ili za zapošljavanje ravnatelja, koje je zamijenila politički imenovanim pomoćnicima ministara, najmanjen je pozvana kritizirati model koji je “izbrusila” do savršenstva.

No, možda premijer ne zna, ali “čišćenje” državne uprave već je počelo i to od socijalno najslabijih i tradicionalno najranjivijih skupina radnika – čistačica i žena, za koje je ova Vlada već pripremila modele prolongirane privatizacije i prisilnog umirovljenja u obliku “outsourcinga” i prestanka službe po sili zakona kroz Zakon o prestanku službe i ugovora o radu u državnoj i javnim službama.

Hoće li državna i javne službe biti “čišće” nakon što se 10-30 tisuća najslabije plaćenih zaposlenika “izruči” privatnom sektoru i izvrgne daljnjem osiromašenju i potpunoj socijalnoj nesigurnosti, a 20.000 žena preseli iz svijeta rada u mirovinu?

Vjerujemo da neće, jer oni državnu i javne službe nisu ni “zaprljali”. To svakoga dana čine ljudi kojima je jedina zasluga što su se u pravom trenutku našli u pravoj stranki i pristaju biti dijelom pomahnitalog stranačkog stroja za proizvodnju magle, koji ovih dana panično traži alibi za vlastitu nesposobnost i spreman je pri tome žrtvovati tisuće ljudi kako bi stvorio privid da se nešto radi, poručuju SDLSN-a.

MILANOVIĆEV PARTVIŠ NAOPAKO
SDLSN: “Čišćenje” javnog sektora je već poćelo, ali u krivom smjeru

partvis

(SDLSN, 17. studenoga 2013.) Milanovićeva najava “čišćenja” javnog sektora, koji je prema premijeru “bunar pogrešaka i bio je poligon za zapošljavanje rodbine i prijatelja”, u normalnim bi okolnostima zaslužila pohvalu, ali kad stiže iz usta predsjednika stranke koja već dvije godine “bunari” po državnoj i javnoj upravi, onda ne možemo ne reagirati.

sdlsn_www220Vlada koja je nastavila s “dobrom praksom” krojenja državne uprave po broju koalicijskih aspiranata na šefovska mjesta, u kojoj dežurni liječnici “operiraju” po resorima za koje nisu nadležni, a na početku mandata je startala s ukidanjem formalnih zakonskih prepreka politizaciji i deprofesionalizaciji državne uprave u obliku obveznih javnih natječaja za zapošljavanje u ministarskim kabinetima ili za zapošljavanje ravnatelja, koje je zamijenila politički imenovanim pomoćnicima ministara, najmanje je pozvana kritizirati model koji je “izbrusila” do savršenstva.
No, možda premijer ne zna, ali “čišćenje” državne uprave već je počelo i to od socijalno najslabijih i tradicionalno najranjivijih skupina radnika – čistačica i žena, za koje je ova Vlada već pripremila modele prolongirane privatizacije i prisilnog umirovljenja u obliku “outsourcinga” i prestanka službe po sili zakona kroz Zakon o prestanku službe i ugovora o radu u državnoj i javnim službama.
Hoće li državna i javne službe biti “čišće” nakon što se 10-30 tisuća najslabije plaćenih zaposlenika “izruči” privatnom sektoru i izvrgne daljnjem osiromašenju i potpunoj socijalnoj nesigurnosti, a 20.000 žena preseli iz svijeta rada u mirovinu?
Vjerujemo da neće, jer oni državnu i javne službe nisu ni “zaprljali”. To svakoga dana čine ljudi kojima je jedina zasluga što su se u pravom trenutku našli u pravoj stranki i pristaju biti dijelom pomahnitalog stranačkog stroja za proizvodnju magle, koji ovih dana panično traži alibi za vlastitu nesposobnost i spreman je pri tome žrtvovati tisuće ljudi kako bi stvorio privid da se nešto radi. S. Kuhar